Czas jest najważniejszym i powszechnie znanym pojęciem. Jest ono pojemne i różnie pojmowane, jednak większość ludzi jest zgodna, że upływ czasu następuje w jednym kierunku i że jest to proces nieodwracalny.
 
O ile czas fizyczny jest kategorią podstawową i uniwersalną, to czas geologiczny rozpoczyna się wraz z powstaniem Ziemi, czyli ok. 4,5 mld lat temu. Wszystkie cezury, zdarzenia oraz wiek ziemskich zjawisk odnoszą się do tego momentu…
 
Przestrzeń geologiczna dotyczy wyłącznie Ziemi, jako planety. Jej granice wyznacza nieregularna, chociaż nawiązująca do kuli bryła – geoida. Niemal wszystkie procesy zachodzące w Ziemi i na jej powierzchni podlegają prawu grawitacji, zgodnie z którym jedynym prostoliniowym oddziaływaniem jest siła ciężkości, a jedynym prostoliniowym sposobem przemieszczania się jest ruch pionowy, np. swobodne opadanie. Wszystkie inne sposoby przemieszczania się materii w przestrzeni geologicznej odbywają się po zakrzywionych ścieżkach. Sprawia to, że żadne ziemskie linie nie są proste, a powierzchnie płaskie, chociaż zwykle są najprostsze z możliwych…
 
Podczas wykładu zastanowimy się m.in. czy i w jaki sposób właściwości przestrzeni geologicznej wpływają na estetyczne, kulturowe i materialne właściwości przyrody i ludzi. Spróbujemy również odpowiedzieć na pytanie, jak na te właściwości wpływają zdarzenia przyrodnicze.
 
 
dr hab. Jurand Wojewoda
geolog w specjalności sedymentologia, analiza basenowa, geologia morza, geozagrożenia i kartografia geologiczna. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i stypendysta Humboldta. Autor ponad 250 artykułów z zakresu geologii, monografii oraz wykładów programowych i fakultatywnych z zakresu nauk o Ziemi.