Tematem prezentacji będzie zjawisko, które coraz częściej wykorzystywane jest jako strategiczny instrument w urbanistyce. Jest ono dostrzegalne nie tylko w zanikających obszarach, ale również w prosperujących miastach, choć w tym przypadku służy do realizacji innych celów. W czasie prezentacji przedstawione zostaną różne formy tymczasowych krajobrazów miejskich, jak również ich potencjał, ograniczenia i wyzwania związane ze stosowaniem ich jako strategii w urbanistyce.