Wystąpienie będzie koncentrowało się wokół roli trybun w czasie widowiska piłkarskiego. We wstępie dokonana zostanie klasyfikacja geograficzna zjawiska; przyjrzymy się Ameryce Południowej, Włochom, Bałkanom, Niemcom, Francji i Polsce, które można uznać za blok barwnych, teatralnych trybun, zaś Anglia oraz Hiszpania stoją w opozycji do tej formy kibicowania. Podczas wykładu omówione zostaną sposoby eksponowania tak zwanych „opraw” meczów piłkarskich. Dowiemy się czym są owe „oprawy” i w jaki sposób należy je interpretować: jako nowe malarstwo naiwne? Street art? Czy też może formę widowiska bardziej zbliżoną do stylistyki znanej z krajów totalitarnych?