Halo, MWW to nieregularny cykl podkastów poświęconych artystkom i artystom z kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław, przygotowany przez pracowniczki i pracowników MWW. Pretekstem do rozmowy są aktualnie prezentowane wystawy. W każdym odcinku staramy się komentować i rozwijać wątki poruszane przez artystów, kuratorów i badaczy sztuki neoawangardowej.

Odcinek 3: Kama Sokolnicka. Postawa uważności

Link do audycji.
Link do audycji w Anchor.
Link do audycji w Spotify.

Wystawa jest o słuchaniu, o postawie uważności względem rozmówcy, otoczenia, względem drugiego podmiotu – w swoim najnowszym projekcie Blask Kama Sokolnicka zwraca uwagę na mniej widoczną i spektakularną stronę rzeczywistości. Montaż i słuchanie stanowią podstawy mojej praktyki twórczej – postrzegam je jako konceptualny proces. Obiekty, rysunki i kolaże, malarstwo, instalacje i rzeźby – wszystkie zagęszczam wokół zajmujących mnie aktualnie tematów – mówi o sobie Kama Sokolnicka.

W trzecim odcinku audycji artystka oraz kuratorka wystawy zabiorą nas do świata materiałów, faktur, dźwięków, opowiedzą o swojej definicji wewnętrznego blasku i wyjaśnią na czym polega afirmowanie niedoskonałości.

Kama Sokolnicka (ur. 1978) ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni Eugeniusza Geta-Stankiewicza. Jej praktyka artystyczna opiera się na montażu, jako procesie konceptualnym, interesują ją niedoskonałości i błędy w czytaniu, słuchaniu i rozumieniu, a prace charakteryzuje powściągliwość w użyciu materiałów oraz zróżnicowane pod względem formy – od kolażu, malarstwa, obiektu, instalacji site-specific, po rzeźbę betonową. Jest autorką wielu wystaw indywidualnych i grupowych w Polsce i zagranicą, jej dwie prace z cyklu Tomorrow od 2016 roku znajdują się w kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław.

Joanna Kobyłt: kuratorka kolekcji MWW.

Produkcja i udźwiękowienie: Paweł Dunajko.

W nagraniu wykorzystano utwór Terry’ego Rileya pt. A Rainbow in Curved Air z płyty o tym samym tytule oraz fragment pracy Pasywna ochrona przeciwogniowa dzięki uprzejmości Kamy Sokolnickiej.


Odcinek 1: Barbara Kozłowska. Redukcja gestu,
link do podkastu

Odcinek 2: Kudlicka/Gołkowska. Marginesy błędu,
link do podkastu

Odcinek 3: Kama Sokolnicka. Postawa uważności,
link do podkastu


Zakupy prac do kolekcji MWW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Nazwa programu: Narodowa kolekcja sztuki współczesnej.

Logotyp, na białym tle z lewej strony zarys godła Polski - orła w koronie. Po prawej stronie napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego