„Ciało (prze)tworzone. W stronę performatyki queer”
Wykład dr hab. Jacka Kochanowskiego połączony z prezentacją fragmentów performansów

Teatr to laboratorium rzeczywistości. W teatrze to, co materialne, realne, cielesne wytwarzane jest przy użyciu takich samych technologii, jakie stosujemy w codzienności. Przyjrzyjmy się zatem temu, w jaki sposób w teatrze, a także w performansie wytwarzana jest cielesność, a odkryjemy, jak sami wytwarzamy nasze ciało poprzez nasze drobne, codzienne gesty.

Ciało jest społecznym konstruktem. Cielesność jest procesem, materializacją normatywnego scenariusza, ucieleśnieniem normy. Perspektywie queer zarzuca się „nad-teoretyczność” i lekceważenie tego, co jest materialnym uwarunkowaniem ludzkiej egzystencji. Autor wykładu postara się pokazać, że perspektywa ta, szczególnie w symbiozie z ujęciem performatycznym, prowadzi do ujawnienia tego, co jest istotą kluczowej dla naszego podporządkowania biopolityki: mechanizmów politycznego przetwarzania ciała i cielesności.

Współczesny performans pomaga nam odkryć i demaskować te technologie biowładzy, dlatego krótkiemu wykładowi towarzyszyć będą obszerne fragmenty performansów wybitnych artystek i artystów.

Wstęp wolny. Wykład i prezentacja wyłącznie dla osób pełnoletnich.
Wykład przygotowany we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
Specjalne podziękowania dla Jakuba Drzewieckiego za pomoc w przygotowaniu prezentacji performansów.