Claire Bishop stwierdziła, że estetykę w sztuce zastąpiła etyka, co w konsekwencji oznacza, że oceniamy prace artystyczne jedynie przez pryzmat jej polityczności. Dobrym tego przykładem są filmy Jeana Gabriela Periot’a biorące na warsztat medialny obraz ulicznych protestów, ilustrując tym samym fenomen społecznego gniewu. Nie ma wątpliwości, że sztuka współczesna formułując swój język coraz częściej sięga po strategie wypracowane przez oddolne ruchy antykapitalistyczne. Dowodem na to mogą być prace artystów wykorzystujące ideę okupacji, strajku, D.I.Y bądź bezgotówkowej wymiany dóbr. Czy przetrawione przez mainstream alternatywne praktyki posiadają polityczne ostrze? W trakcie wykładu przeanalizujemy filmy Jeana Gabriela Periot’a zestawiając je z innymi pracami odwołującymi się do historycznego momentu „wyjścia ludu na ulicę”, przyjrzymy się także strategiom sztuki nazywanej społecznie zaangażowaną.

Dzięki uprzejmości Jeana Gabriela Periot’a pokazane zostaną filmy:
– Les Barbares / The Barbarians, 2010
– We Are Winning Don’t Forget, 2004
– The Delicate Art of the Bludgeon, 2009
– The Devil, 2013