Zmiany transformacyjne dotknęły także zawodu reżysera filmowego. Czy dotyczą one również jednej z najstarszych szkół filmowych na świecie? W jaki sposób Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi kształtuje dziś przyszłych filmowców? Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć Joanna Morawiecka.

Podczas wykładu będzie również mowa o tożsamości zawodu, dokonywaniu poszkolnych wyborów, poczuciu odpowiedzialności za własną wypowiedź artystyczną, (braku) poczucia elitarności, sposobach odnalezienia się we współczesnym rynku filmowym.

Badania wśród reżyserów – zarówno dojrzałych, jak i debiutujących, a także studentów – Joanna Morawiecka prowadzi od 6 lat. W tym czasie przeprowadziła 40 wywiadów pogłębionych. Im więcej rozmów, tym więcej pytań, kwestii, które należy rozważyć. Problemy interesujące autorkę to między innymi: sposób kształcenia przyszłych filmowców w łódzkiej szkole; balansowanie pomiędzy wyedukowaniem artystów a rzemieślników; wybory zawodowe dokonywane przez absolwentów (napięcie pomiędzy sztuką a chałturą – pojmowaną w środowisku jako praca przy telenowelach, serialach czy w reklamie); zmiany jakie zaszły w środowisku filmowym wraz z transformacją oraz mechanizmy powstawania produkcji filmowych i telewizyjnych.