Bezdomność jest zjawiskiem które towarzyszy nam od zawsze. Jego nasilenie możemy zaobserwować zwłaszcza w epoce kapitalizmu i nowoczesnego modelu rodziny, gdzie każda jednostka jest odpowiedzialna przede wszystkim za siebie.
Jest równoległym życiem toczącym się w ciemniejszych zakamarkach miasta. Czasem tylko wystawiającym swoją głowę. I rękę po drobne.

Pamiętać należy, że poprzez projektowanie schronień czy instalacji dla osób bezdomnych dajemy im z jednej strony szansę na przetrwanie, z drugiej sygnał akceptacji ich statusu.
Czy należy zatem projektować formy utrwalające ich stan, czy wejść w grę której celem jest pokonanie stanu bezdomności i społeczna inkluzja ?
A co z bezdomnymi z wyboru ? Czy tacy istnieją ?
Dlaczego bezdomni nie chcą dać sobie pomóc ?

W czasie prezentacji INSTANT HOME przedstawione zostaną projekty z zakresu architektury i designu, autorstwa projektantów z całego świata , których celem jest wsparcie osób bezdomnych. Od rozwiązań najprostszych polegających na zaadoptowaniu przestrzeni publicznej po bardziej złożone struktury architektoniczne. Przyjrzymy się również projektowaniu z użyciem niedrogich i dostępnych materiałów, szczególnie papieru. Zaprezentowane zostaną m in. ekskluzywne domy z kartonów dla osób bezdomnych.