Wykład w ramach cyklu „Na warsztacie…”
  
W 2010 roku został zrealizowany projekt badawczy, który udokumentował wycinek pejzażu dźwiękowego Wrocławia. Trzy lata później nadchodzi czas (re)wizji. Wcześniejsze badanie wykorzystywało jakościowe metody badawcze, takie jak wywiad narracyjny i obserwacja. Jednak sam zebrany materiał i jego analiza wydawały się niekompletne. Ich uzupełnieniem stały się zarejestrowane fragmenty z przestrzeni dźwiękowej miasta, o których wspominali w badaniu rozmówcy.
  
W celu wizualizacji i dokumentacji powstały również fotografie, ukazujące źródła emisji nagrywanych dźwięków. (Re)wizje to próba ponownego spojrzenia na projekt sprzed trzech lat. Jest to także zachęta do publicznej rozmowy o dźwięku, hałasie, ciszy i ich percepcji przez mieszkańców Wrocławia.
  
Autor projektu chciałby również porozmawiać z publicznością o swojej koncepcji muzeum dźwięku w naszym mieście.