W XXI wieku kreatywność jest jednym z najczęściej dyskutowanych zagadnień w kontekście rozwoju miast, zarówno przez ekonomistów jak i w środowiskach socjologicznych. Próbując przezwyciężyć ewidentne rozbieżności między wizjami, iluzjami a rzeczywistością, między ambicjami a praktyką, urbaniści wysunęli koncepcję miejskiej kreatywności jako nowy obszar działania. Zbiegło się to z pojawieniem się pojęcia „kreatywnego miasta” jako nowego paradygmatu w urbanistyce. Ta najnowsza wizja postrzega miasto jako miejsce, gdzie mieszkańcy chcą żyć, gdzie kultura kwitnie, gdzie wydarzenia kulturalne zaspokajają potrzebę rozrywki i edukacji, a ikoniczne obiekty kulturalne przyciągają zarówno mieszkańców, jak i turystów z zagranicy. Kreatywne miasto jest miejscem, gdzie dizajnerskie produkty i gry komputerowe są kupowane przez lokalnych konsumentów, gdzie przemysły kreatywne i przemysły kultury zapewniają pracę dla ludzi, którzy utracili ją w wyniku deindustrializacji i zmian strukturalnych. Gorączka kreatywności zredukowała miejską rzeczywistość do garstki miejsc, gdzie kreatywność jest widoczna i łatwa do wyobrażenia – ekskluzywne centra wielkich miast, gentryfikujące się dzielnice, gdzie pracują przedstawiciele przemysłów kreatywnych, nabrzeżne inwestycje wypierające nikomu niepotrzebne porty, czy też od dawna zaniedbane kwartały ulic, w których urbaniści, deweloperzy i squattersi (powodowani nieco różniącymi się pobudkami) inwestują swój czas, pieniądze i pasję w celu przemienienia zrujnowanych terenów poprzemysłowych w miejsca kipiące kreatywnością. Kreatywność jest słowem-kluczem do zrozumienia rozwiązań urbanistycznych w Europie i Azji.

Jakie są powody tego zdumiewającego i nagłego wzrostu popularności paradygmatu kreatywnego miasta? Dlaczego architekci, artyści-architekci, menadżerowie kultury, urbaniści, a nawet burmistrzowie tak bardzo chcą promować swoje miasta jako kreatywne miejsca? W czasie wykładu poznamy odpowiedzi na niektóre z tych pytań oraz przyjrzymy się przyszłości efemerycznego kreatywnego miasta.

Profesor Klaus R. Kunzmann ukończył Wydział Architektury na Politechnice w Monachium w 1967 roku a w 1971 roku uzyskał doktorat na Politechnice w Wiedniu (TU Wien). Został profesorem w specjalności planowanie przestrzenne na Politechnice w Dortmundzie (TU Dortmund) w roku 1974, pełniąc jednocześnie funkcję Dyrektora ds. Badań Naukowych Institut für Raumplanung (nieprzerwanie aż do 1993 roku). W latach 1993-2006 zajmował prestiżową pozycję szefa Katedry Planowania Europejskiego. Klaus R. Kunzmann jest honorowym profesorem uniwersytetu Chung Hua w Hsinchu na Tajwanie a także członkiem honorowym Royal Town Planning Institute (UK). Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu w Newcastle-upon-Tyne. Profesor Kunzmann wykładał gościnnie na wielu uniwersytetach w Europie, USA, Chinach i Australii (miedzy innymi MIT, UCL, ETH Zurich, Dong Nam, Tsinghua, Chung, REMIT, Hua Universities w Chinach i na Tajwanie). Jest założycielem (1987), pierwszym prezydentem (1987-1990) i honorowym członkiem Association of European Schools of Planning (AESOP), skupiającym uczelnie europejskie kształcące urbanistów i planistów (którego Wydział Architektury PWr jest pełnym członkiem).

Mając doświadczenie ponad czterech dekad badań i nauczania w zakresie przestrzennego rozwoju miast i regionów w Europie Klaus Kunzmann jest jednym z najbardziej cenionych specjalistów w tej dziedzinie. Ostatnio zaangażował się w prace nad restrukturyzacją i kreatywnym rozwojem Zagłębia Ruhry (np. Schichten einer Region, 2011). Jego zainteresowania naukowe skupiają się na innowacyjnych politykach miejskich w Europie, przyszłości miast europejskich, restrukturyzacji regionalnej, learning cities and regions, roli kreatywności i sztuki dla rozwoju przestrzennego i ekonomicznego, wpływie rozwoju Chin na wzrost miast i regionów Europy.

Klaus R. Kunzmann jest autorem 14 książek dotyczących tematyki rozwoju miast i regionów. Jako jeden z pierwszych zainteresował się tematyką creative cities i wpływem tego trendu na rozwój miast (np. The Creative City in Britain and Germany, Kunzmann, K.R., Landry, Ch., Bianchini, F., Ebert, R., Gnad, F., 1996; rozwijane dalej w perspektywie globalnej: Creative Cities in Practice. European and Asian Perspective, Kunzmann, K.R, Tang Yan, 2013). Jest także autorem kilkudziesięciu rozdziałów w książkach opublikowanych w Niemczech, UK, Holandii, Szwajcarii, USA, Włoszech i Chinach. Jest redaktorem wielu publikacji naukowych, w tym łączących problematyką europejskiej i azjatyckiej przestrzeni (np. China and Europe: The Implications of China’s Growth for European Space, pod redakcją K. R. Kunzmanna, M. Schretzenmayra i W. A. Schmida, 2010). Ma w swoim dorobku kilkaset artykułów w najbardziej prestiżowych czasopismach urbanistycznych i planistycznych Europy, Ameryki i Azji.

Zapraszany jako keynote speaker na wiele konferencji w Europie, Azji i Australii. Współorganizował 3rd Knowledge Cities Summit w Melbourne w 2010.

Ekspert w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego Komisji Europejskiej, Rady Europy i OECD. Jako reprezentant Komisji Europejskiej był zaangażowany w panele eksperckie Future of London Study oraz Study for the Future of Berlin. W latach 2006-2007 zaproszony jako członek międzynarodowej rady naukowej na rzecz planu strategicznego rozwoju regionu Mediolanu. Przez wiele lat członek rady naukowej D.A.T.A.R. (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale) w Paryżu.
Członek rad naukowych wielu europejskich, amerykańskich i azjatyckich czasopism naukowych (w tym: European Planning Studies, disP: The Planning Review, Urban Design, International Planning Studies, Built Environment, Planning Theory and Practice, Journal of Urban Regeneration and Renewal, Journal of Urban and Regional Planning Studies (Beijing), International Journal of Knowledge Based Development).

Organizator: Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury >>>