Relacje człowieka z ziemią to obszar całej gamy odczuć i praktyk. Przedsięwzięcie badawcze, które rozpoczęto w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie ma na celu ich rozpoznanie oraz interpretację. Spotkanie przybliży inspiracje obecne w rozwijanym projekcie, zaprezentuje kierunki poszukiwań oraz sposoby pracy. Będzie także okazją do rozmowy nad wątkami, które można wyrazić m. in. w takich hasłach, jak: gleba, ugory i uprawy, rolnictwo w swych rozmaitych odmianach, krajobraz, rynek nieruchomości czy przywiązanie do ziemi.
  
Przewodnikiem w rozmowie z publicznością będzie brytyjski artysta, Patrick Keiller, który w swej twórczości audiowizualnej bada relacje człowieka z krajobrazem. Jego filmowe eseje są zorientowane na refleksję nad postindustrialnym wymiarem współczesnych przestrzeni. W roku 2012 twórczość Keillera prezentowano w Tate Britain (wystawa „Instytut Robinsona”). Podczas spotkania wybrane fragmenty filmowe zostaną przywołane i omówione.