Punk to kultura, której nie dało się zamknąć w zatęchłej salce prób, albo w butiku z prowokacyjną odzieżą. Wykraczając poza swoją czysto estetyczną rolę, wytworzyła możliwość współuczestnictwa. Zmaterializowała się jako przestrzeń emancypacji, indywidualnej ekspresji, dyskusji, wymiany idei. Spełniła marzenie o wspólnocie, dała poczucie wpływu na rzeczywistość i możliwość tworzenia własnej. Mam swoją historię związaną z uczestnictwem w kulturze punk i przez pryzmat tego fascynującego doświadczenia chciałbym o niej opowiedzieć.

Hubert Kostkiewicz – aktywista społeczny i kulturalny, dziennikarz, muzyk.

Wykład towarzyszy wystawie PUNXDEFEKTUOZOZ: Dr Lakra i Laureana Toledo.