Marnotrawstwo. Społeczne debaty i nieporozumienia wokół pojęcia

Wykład
Od 27.01.2016 do 27.01.2016
Kurator debat Bartek Lis

Pojęcie marnotrawstwa przynależy do języka potocznego, co nie jest przeszkodą dla jego użytkowania przez przedstawicieli świata naukowego. W pracach akademickich marnotrawstwo nie jest jednak explicite definiowane i konceptualizowane. Raczej jest ono stosowane jako termin służący negatywnej ocenie analizowanego zjawiska. Zatem nieodłączną częścią kategorii marnotrawstwa jest normatywizm, odnoszący nas do wyobrażenia o pozytywnym i często idealnym stanie rzeczy.

Ariel Modrzyk podczas swojego wykładu zaprezentuje podstawowe konteksty używania tak rozumianego marnotrawstwa. Należą do nich przede wszystkim refleksje odnoszące się do natury, gospodarki oraz określonych praktyk społecznych. Po ich przedstawieniu wskaże zawarte w nich treści wartościujące oraz dokona ich krytyki. Rezultatem tego będzie próba zaprezentowania formalnej definicji marnotrawstwa, która będzie zakładała, że jest ono społecznym konstruktem.

Ariel Modrzyk: socjolog, doktorant w Zakładzie Socjologii Życia Codziennego Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Autor publikacji w opracowaniach zbiorowych oraz czasopismach, takich jak „Kultura i Społeczeństwo”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Nowa Krytyka”, „Praktyka Teoretyczna”. Zainteresowania naukowe: (post)marksizm, socjologia gospodarki, ekologia, psychologia społeczna. Autor książki „Pomiędzy normatywizmem a realizmem. Od teorii uznania Axela Honnetha do radykalnie refleksyjnej krytyki społecznej” (Ha!art 2013).

 

Marnotrawstwo. Społeczne debaty i nieporozumienia wokół pojęcia

English AAA

Trwają prace modernizacyjne

Nasza strona ma już nową szatę graficzną i możesz już z niej korzystać. Musimy jednak jeszcze kilka rzeczy poprawić, aby stała się lepsza.

Jeśli widzisz na stronie jakąś nieprawidłowość, będziemy wdzięczni, jeśli ją nam zgłosisz.

Przepraszamy za niedogodności.

OK

Przypomnimy Ci o tym za 15 minut.