Muzyka ma wielką władzę nad człowiekiem. Można się zastanowić, czy jest to spowodowane bezbronnością naszego zmysłu słuchu, które nie tak łatwo wyłącza się jak zmysł wzroku. Zamknięcie oczu w sensie metaforycznym i dosłownym jest odmową uczestniczenia. Zaś nasze uszy są otwarte bez przerwy, w dzień i nocy. Często docierają do nas dźwięki bez naszej zgody i świadomości. W Biblii Bóg Izraela nie mówi do swoje ludu: „patrz”, ale „słuchaj”. W tradycji judaistycznej słuchanie jest czynnością najważniejszą podniesioną do sfery sacrum.
 
Muzyka może być groźnym i okrutnym narzędziem polityki. Manipuluje się nią społeczne nastroje, często stoi ona na straży reżimów i służy jako narzędzie przemocy i zastraszenia. Talibowie po przejęciu władzy w Afganistanie w 1994 roku, obawiając się „zgubnego” wpływu muzyki na umysły wiernych, zakazali grania, śpiewania i słuchania muzyki oraz palili instrumenty muzyczne, masakry w Rwandzie poprzedzano muzyką pop, natomiast Amerykanie wykorzystywali muzykę w celu wymuszania zeznań na więźniach w zatoce Guantanamo.
 
W czasach, kiedy demokracja święci triumfy, a społeczeństwo chce wierzyć w umowę społeczną, i zamyka oczy na wszelkie sposoby manipulacji, perswazji, kontrolowania indywidualnego i zbiorowego, należy zadać sobie pytanie o rodzaj relacji łączących muzykę i społeczeństwo. Warto również zastanowić się, jaki jest współcześnie jej status.
 
 
Joanna Posłuszna jest adiunktem w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z wykształcenia jest psychologiem (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i teoretykiem muzyki (Akademia Muzyczna w Krakowie). Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Jest stypendystką The Alma Owen Lloyd Memorial Scholarship (Jung Center, Houston), New School for Social Research (New York). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią sztuki, w szczególności psychologią muzyki, problematyką twórczości oraz narracji. Jest autorką monografii Osobowość a preferencje muzyczne, redaktorką i współredaktorką kilku książek, a także redaktorką serii wydawniczej Psychology of Art and Creativity.