Powstawanie „voidu” to nie tylko opustoszenie przestrzeni w znaczeniu dosłownym – w wielu przypadkach oznacza ono przekształcenie zbiorowej percepcji miejsca oraz praktycznego stosunku do niego.Wszystkie trzy procesy, zachodząc najczęściej jednocześnie, wzajemnie się stymulują.
Czy taka radykalna zmiana mająca miejsce na płaszczyźnie społecznie odczuwanej symboliki przestrzeni ma charakter absolutnego zaniku, po którym nic nie pozostaje? Czy może raczej należałoby zapytać: dla kogo miejsce traci znaczenie symbolu, a dla kogo pojawia się w zupełnie nowej roli? Spojrzenie na losy wielu miejsc we Wrocławiu, takich jak choćby Plac Muzealny, pozwala poszukać odpowiedzi na pytanie, jak powstaje i co oznacza „void” w świadomości mieszkańców. Jaką rolę odgrywa tu symbolika, a jaką polityka? Skąd w mieszkańcach bierze się tęsknota po miejscach i obiektach, które nie miały okazji być elementem ich osobistego bądź zbiorowego doświadczenia? Jak miasto upomina się o zanikające w toku jego rozwoju symbole?

dr Michał Machnikowski (ur. 1984). Socjolog, specjalizuje się w badaniach z obszaru socjologii wiedzy i analizy dyskursu, w szczególności zainteresowany problematyką pamięci zbiorowej. Autor prac poświęconych polityce pamięci we Wrocławiu.

Po wystąpieniu zapraszamy do dyskusji z prelegentem i kuratorami projektu.

Na pierwsze spotkanie drugiej części projektu – cyklu V O I D_studia zapraszamy do MWW Muzeum Współczesne Wrocław w środę, 27 maja o godzinie 18.00 (poziom I, BeautifulTube).

Kolejne spotkania w Muzeum Współczesnym Wrocław już w czerwcu i lipcu.

V O I D to kilkumiesięczny projekt artystyczno-¬badawczy organizowany we współpracy Wrocławskiej Fundacji Filmowej i Muzeum Współczesnego Wrocław, w ramach którego zapraszamy do współtworzenia opowieści o pustce w mieście. Tematem ‚VOID’ są luki, które trwają w stanie zawieszenia, gdzieś pomiędzy „całym” Breslau a „zupełnym” Wrocławiem. W czasie serii pięciu spotkań z ekspertami prześledzimy wyznaczony przez nas roboczo „cykl życia V O I D’u”. Podejmiemy problematykę utraconej wartości symbolicznej, roli ruin w krajobrazie miasta czy problemu planowania przestrzeni osieroconej. Porozmawiamy o niezrealizowanych w naszym mieście koncepcjach urbanistycznych. Postawimy też pytanie, o to co, jak i czy warto rekonstruować. Finałem projektu będzie publikacja dokumentująca siedmiomiesięczne działania.

Działania te to próba postawienia pytania o przekształcenia tkanki architektoniczno-urbanistycznej Wrocławia na przestrzeni ostatniego wieku i ich wpływ na odczuwanie przestrzeni publicznej, budowanie z nią więzi oraz o możliwe sposoby budowania wizerunku miasta tak nasyconego wpływami przeszłości jak Wrocław. To także analiza przyczyn wielu poniesionych na tym gruncie porażek oraz podjęcie tematu dyskutowanej od wielu lat w dużych europejskich miastach problematyki rekonstrukcji historycznej.

Więcej na_ http://miastomovie.pl/sztuka-3/

Organizatorzy_Wrocławska Fundacja Filmowa (www.wrocff.com.pl) i MWW Muzeum Współczesne Wrocław (www.muzeumwspolczesne.pl)