Wykład „O wizualności poezji. Od Teokryta z Syrakuz po Stanisława Dróżdża” zostanie poświęcony najciekawszym zagadnieniom związanym z tytułowym pojęciem poezji wizualnej, w obrębie której można umieścić liczne zjawiska poetycko-obrazowe, począwszy od greckich gier słownych zamykających przekaz literacki w konkretnych kształtach, poprzez różnorodne działania średniowiecznych i nowożytnych poetów, aż po osiągnięcia XX-wiecznych twórców tworzących nurt poezji konkretnej, w tym wrocławianina Stanisława Dróżdża.

Treści wykładu zostaną zaprezentowane w układzie chronologicznym, przy odwołaniach do zasadniczych typologii zjawiska poezji wizualnej. Całość zostanie wzbogacona licznymi przykładami realizacji wierszy obrazowych. Pozwoli to Odbiorcy na usystematyzowanie obszernego zagadnienia, a równocześnie skonfrontowanie pojęć teoretycznych z interesującymi konkretyzacjami przenikania się słowa i obrazu.

Justyna Bajda, doktor habilitowana, literaturoznawczyni, historyczka sztuki, profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się epoką Młodej Polski i europejskim modernizmem, szczególnie zagadnieniami korespondencji sztuk i relacji interkulturowych. Jest autorką monografii „Poezja a sztuki piękne. O świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwy-Tetmajera” (2003), „Poeci – to są słów malarze…. Typy relacji między słowem a obrazem w książkach poetyckich okresu Młodej Polski” (2010), książek popularnonaukowych poświęconych kulturze przełomu XIX i XX wieku (2002, 2003), antologii poezji drugiej połowy XIX wieku (2007), haseł w „Wielkim leksykonie literatury polskiej” (2005), kilkudziesięciu artykułów publikowanych w tomach pokonferencyjnych oraz w czasopismach naukowych polskich, francuskich („Revue du Centre Européen d’Études Slaves”), belgijskich („Slavica Bruxellensia”).