„Nie chciałbym, żeby ktoś nam wmawiał, że to są rzeczy eksperymentalne, bo to są rzeczy stare”*.
O społeczno-politycznych kontekstach Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70.
Wykład Małgorzaty Miśniakiewicz.
 
 
Wątki opisujące Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70 zdają się być rozpięte pomiędzy odległymi punktami zaczepienia, podkreślającymi jego efemeryczność z jednej, a urbanistyczne ambicje z drugiej strony; jego niemożliwość i przewrotność wobec modelowania jubileuszowych pomników. Sympozjum, w perspektywie prezentowanej sztuki, jawi się jako tygiel, w którym spotkały się odmienne wizje społecznej roli i możliwości istnienia sztuki. Celem tego wykładu jest wyznaczenie perspektywy interpretacyjnej, która uwzględniając kontekst społeczno-polityczny, skupi się na relacji pomiędzy polityką a estetyką. Kluczowe dla Sympozjum kategorie polityczności i awangardowości będą odczytane w relacji do zideologizowanych mechanizmów propagandy i władzy, by rozważyć współczesne schematy organizujące nasze myślenie o takich zależnościach.
 
 
dr Małgorzata Miśniakiewicz – kuratorka, badaczka, historyczka sztuki i wykładowczyni akademicka (Courtauld Institute of Art).
 
 

 
 
Więcej informacji o wystawie Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 >>>
 
 
Wykład jest częścią programu publicznego do wystawy Nowa normatywność. Wystawę dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Zakupy prac do kolekcji MWW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg