W związku ze znacznym wzrostem liczby zachorowań, w trosce o Państwa bezpieczeństwo jesteśmy zmuszeni dostosować formułę cyklu Wrocław 70/20/70 – w miejsce oprowadzania proponujemy wykład transmitowany w relacji na żywo na stronie facebook.com/MuzeumWspolczesne.
 
 
Zorganizowane 50 lat temu we Wrocławiu spotkanie artystów, krytyków i teoretyków sztuki pod nazwą Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 stało się w wielu aspektach wydarzeniem przełomowym, kierującym mnożące się w latach 60. przesłanki nowego myślenia o sztuce ku nowej jakości. Sympozjum po raz pierwszy w takiej skali, w naszym mieście dało szansę artystom i innym ogólnopolskim twórcom proponować koncepcje, projekty i interwencje dla różnych – osadzonych poza ścisłym centrum Wrocławia – lokalizacji. W przedsięwzięcie byli włączani architekci, urbaniści, robotnicy, lokalne zakłady produkcyjne, a projekty artystów miały, zgodnie z wizją ówczesnych władz państwa i miasta, symbolicznie związać ziemie należące przed wojną do Niemiec z odbudowującą się Polską.

Na ile rozpoznane przez artystów w 1970 roku potrzeby pozostają aktualne? Jak na przestrzeni ostatnich 50 lat zmieniło się myślenie o mieście? Jak zmienił się Wrocław? Przed jakimi wyzwaniami stajemy w 2020 roku? Jakie czekają na nas w przyszłości? Jaką rolę w miejskim ekosystemie może pełnić sztuka?
 
 
Cykl Wrocław 70/20/70 jest pretekstem do dyskusji o naszym mieście z perspektywy trzech momentów – roku 1970, w którym zorganizowano Sympozjum, czasów współczesnych oraz – przyszłości planowanej na 2070 rok. Każda z części dotyczyć będzie innego obszaru tematycznego: sztuki w przestrzeni publicznej, ekologii, urbanistyki oraz architektury.
 
 
W trakcie trzeciego spotkania z cyklu głos zabierze wrocławski architekt – Roman Rutkowski (Roman Rutkowski Architekci) – adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie obronił doktorat pt. Wątek konceptualny w architekturze końca XX w.; odpowiedzialny za publiczne realizacje prac Stanisława Dróżdża: Klepsydrę na fasadzie Muzeum Współczesnego Wrocław, Koło na pl. Nowy Targ oraz Interpretację poezji strukturalnej Stanisława Dróżdża „Samotność” w parku Popowickim. Rutkowski jest również współautorem wystawy monograficznej Zdzisława Jurkiewicza w Muzeum Narodowym; kiedyś zafascynowany architekturą będąca intelektualnym fenomenem, dziś bliższe jest mu projektowanie budynków i przestrzeni kontynuujących charakter miejsca.
 
 
Częścią cyklu Wrocław 70/20/70 są Niedzielne Warsztaty Rodzinne. Zadaniem uczestników będzie m.in zaprojektowanie Przewodnika turystycznego dla wrocławian przyszłości. Link do wideowarsztatu.
 
 
Cykl Wrocław 70/20/70 jest częścią programu działań edukacyjnych wokół 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław’70. oraz Sympozjum Wrocław 70/20 – oddolnego programu obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg