W związku z rządową decyzją o zamknięciu instytucji kultury musieliśmy zmienić formułę cyklu Wrocław 70/20/70 – w miejsce oprowadzania proponujemy wykład transmitowany w relacji na żywo na stronie facebook.com/MuzeumWspolczesne.
 
 
Zorganizowane 50 lat temu we Wrocławiu spotkanie artystów, krytyków i teoretyków sztuki pod nazwą Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70 stało się w wielu aspektach wydarzeniem przełomowym, kierującym mnożące się w latach 60. przesłanki nowego myślenia o sztuce ku nowej jakości. Sympozjum po raz pierwszy w takiej skali, w naszym mieście dało szansę artystom i innym ogólnopolskim twórcom proponować koncepcje, projekty i interwencje dla różnych – osadzonych poza ścisłym centrum Wrocławia – lokalizacji. W przedsięwzięcie byli włączani architekci, urbaniści, robotnicy, lokalne zakłady produkcyjne, a projekty artystów miały, zgodnie z wizją ówczesnych władz państwa i miasta, symbolicznie związać ziemie należące przed wojną do Niemiec z odbudowującą się Polską.

Na ile rozpoznane przez artystów w 1970 roku potrzeby pozostają aktualne? Jak na przestrzeni ostatnich 50 lat zmieniło się myślenie o mieście? Jak zmienił się Wrocław? Przed jakimi wyzwaniami stajemy w 2020 roku? Jakie czekają na nas w przyszłości? Jaką rolę w miejskim ekosystemie może pełnić sztuka?
 
 
Cykl Wrocław 70/20/70 jest pretekstem do dyskusji o naszym mieście z perspektywy trzech momentów – roku 1970, w którym zorganizowano Sympozjum, czasów współczesnych oraz – przyszłości planowanej na 2070 rok. Każda z części dotyczyć będzie innego obszaru tematycznego: sztuki w przestrzeni publicznej, ekologii, urbanistyki oraz architektury.
 
 
Podczas ostatniego spotkania na Sympozjum spojrzymy oczami Izabeli Mironowicz i Darii Kieżun.

Izabela Mironowicz – praktykująca urbanistka, specjalistka w zakresie systemów planistycznych, która zajmuje się funkcjonowaniem, przekształceniami i przyszłością miast ze szczególnym uwzględnieniem miast europejskich. Wśród dorobku publikacyjnego obejmującego ponad 100 pozycji ostatnie jej książki z tego obszaru badawczego to Modele transformacji miast (2016), Analiza funkcjonalna osiedli Wrocławia (2017), Manifesty urbanistyczne. W poszukiwaniu współczesnego modelu miasta (z T. Majdą, 2017); członkini Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania PAN, członkini Rady naukowej Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, koordynatorka merytoryczna (wraz z wiceprezydentem Gdyni Markiem Stępą) VI Kongresu Urbanistyki Polskiej w 2018 roku, w latach 2011–2015 Sekretarz Generalna Association of European Schools of Planning (AESOP).

Daria Kieżun – od 2010 roku aktywna członkini Stowarzyszenia Architektów Polskich (druga kadencja, jako prezeska wrocławskiego oddziału SARP). W ramach działalności związanej z SARP była kuratorką wielu wydarzeń organizowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Od 2011 roku pełniła funkcję dyrektorki programowej Dolnośląskiego Festiwalu Architektury. Współorganizuje konkursy oraz wydarzenia związane z szeroko pojętą promocją architektury. Jest autorką artykułów i publikacji z dziedziny architektury i sztuki. W ramach działalności na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta była kuratorką wydarzenia Goerlitzer Art Project (konkursy, wystawy, publikacje) oraz współtworzyła Dolnośląską Sieć Wzornictwa Przemysłowego.
 
 

 
 
Częścią cyklu Wrocław 70/20/70 są Niedzielne Warsztaty Rodzinne. Zadaniem uczestników będzie m.in zaprojektowanie Przewodnika turystycznego dla wrocławian przyszłości. Podczas najbliższych warsztatów, przyjrzymy się pracy Zaczyna się we Wrocławiu Zbigniewa Gostomskiego i wspólnie zastanowimy jakie nowe budynki, pomniki, rzeźby pojawią się we Wrocławiu za kilkadziesiąt lat?
Pracując z mapą Wrocławia, będziemy odkrywać kolejne ciekawe lokalizacje, by potem przygotować dla nich autorskie dzieła sztuki. Więcej informacji o warsztatach [kliknij w link].
 
 
Cykl Wrocław 70/20/70 jest częścią programu działań edukacyjnych wokół 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław’70. oraz Sympozjum Wrocław 70/20 – oddolnego programu obchodów 50. rocznicy Sympozjum Plastycznego Wrocław ’70. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg