Kategoria piękna, trudna do zdefiniowania, wydaje się być bardzo odległa od nauk ścisłych, w szczególności od fizyki.

Wykład poświęcony będzie pytaniu, w jakim sensie ta kategoria istnieje? Dlaczego poczucie piękna teorii czy prawa może zmieniać się z czasem oraz czemu odgrywa ono ważną rolę w fizyce, szczególnie przy braku eksperymentalnych rozstrzygnięć?

prof. dr. hab. Krzysztof Meissner: fizyk teoretyk, specjalista w zakresie teorii cząstek elementarnych. Pracuje w Katedrze Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, jest uczestnikiem badań w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN.