Puste przestrzenie wzdłuż dawnej Augustastrasse (dziś ulice: Szczęśliwa, Radosna, Pabianicka, Marka Petrusewicza i Wesoła), wyrwy w jej architektonicznej strukturze kryjące szczątki zniszczonych kamienic, zgodnie z planami urbanistycznymi, ale też za sprawą działań samych mieszkańców, stopniowo były zapełniane, przekształcane oraz zacierane, podlegały również naturalnym procesom. Resztki kamienic, gruzy z czasem znikały z powierzchni, utwardzając nawierzchnię ulic, a pustki stawały się targowiskami lub parkingami, zazieleniły się, zachęcając do przechadzek.

Największe chyba gruzowisko, dzisiejsze wzgórze Andersa, stało się miejscem, z którego można oglądać panoramę Wrocławia, na którym można piknikować z przyjaciółmi, doskonalić umiejętności kolarskie. W pejzażu miasta jest ono miejscem wyjątkowym, którego naturę trudno jednoznacznie opisać – jest pustką wypełnioną gruzami z Augustastrasse i z innych ulic, symbolem wszystkich innych pustych przestrzeni i ruin, ran na ciele dawnego Breslau.

Jaki jest potencjał mnemotechniny wrocławskich pustek i gruzowisk? Jak miejsca te pamiętają i jak dzisiejsi wrocławianie dzięki nim pamiętają o przeszłości swojego miasta? Jakimi miejscami pamięci są wrocławskie pustki i ruiny i do jakiej pamięci nas odsyłają? Wykład będzie próbą udzielenia odpowiedzi na te pytania.

dr hab. Renata Tańczuk – kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie jej zainteresowania dotyczą studiów nad rzeczami, muzeami, praktykami kolekcjonerskimi oraz pejzażem dźwiękowym. Współredatorka publikacji m.in. „Do rzeczy. Szkice Kulturoznawcze” (2011), „Audiosfera miasta” (2012) oraz autorka „Ars colligendi. Kolekcjonowanie jako forma aktywności kulturalnej” (2011), „Audiosfera Wrocławia” (2014).
___

Po wystąpieniu zapraszamy do dyskusji z prelegentem i kuratorami projektu.
Kolejne spotkanie w Muzeum Współczesnym Wrocław już w lipcu.
___

V O I D to kilkumiesięczny projekt artystyczno-­badawczy organizowany we współpracy Wrocławskiej Fundacji Filmowej i Muzeum Współczesnego Wrocław, w ramach którego zapraszamy do współtworzenia opowieści o pustce w mieście. Tematem ‚VOID’ są luki, które trwają w stanie zawieszenia, gdzieś pomiędzy „całym” Breslau a „zupełnym” Wrocławiem. W czasie serii pięciu spotkań z ekspertami prześledzimy wyznaczony przez nas roboczo „cykl życia V O I D’u”. Podejmiemy problematykę utraconej wartości symbolicznej, roli ruin w krajobrazie miasta czy problemu planowania przestrzeni osieroconej. Porozmawiamy o niezrealizowanych w naszym mieście koncepcjach urbanistycznych. Postawimy też pytanie, o to co, jak i czy warto rekonstruować. Finałem projektu będzie publikacja dokumentująca siedmiomiesięczne działania.

Działania te to próba postawienia pytania o przekształcenia tkanki architektoniczno-urbanistycznej Wrocławia na przestrzeni ostatniego wieku i ich wpływ na odczuwanie przestrzeni publicznej, budowanie z nią więzi oraz o możliwe sposoby budowania wizerunku miasta tak nasyconego wpływami przeszłości jak Wrocław. To także analiza przyczyn wielu poniesionych na tym gruncie porażek oraz podjęcie tematu dyskutowanej od wielu lat w dużych europejskich miastach problematyki rekonstrukcji historycznej.

więcej na_ http://miastomovie.pl/sztuka-3/
___

organizatorzy_Wrocławska Fundacja Filmowa (www.wrocff.com.pl) i Muzeum Współczesne Wrocław