Interdyscyplinarne położenie sound artu rodzi pytanie, jakie cechy go definiują oraz w jaki sposób określamy przynależność artefaktów do tej dziedziny sztuki?

Bill Fontana, jeden z pionierów sound artu uznał, że dźwięk jako medium został zagubiony w naszej kulturze. Sound art przywraca mu należną pozycję. Zmieniająca się rola dźwięku w sztuce współczesnej implikuje wiele pytań badawczych. Sound art jest hybrydyczny, stanowi połączenie form i pojęć z różnych dziedzin sztuki. Jest przełamaniem supremacji wizualności w sztuce. Trudności w uchwyceniu tożsamości dzieła pojawiają się, gdy najbardziej podstawowe cechy podlegają wyodrębnieniu. Sound art to aktywność artystyczna, nie mieści się w obszarze muzyki i wymyka się również kategoriom opisującym sztuki wizualne.

Sarah Van Sonsbeeck, pierwsza z teoretyczek tego zagadnienia, mówi, że sound art oznacza wszystkie aktywności związane z dźwiękiem: „Nie widzę granicy, która właściwie miałaby określać, co mieści się w tym zagadnieniu, nie mniej jednak myślę, że posiadanie samego terminu jest ważne. To nie sprzeczność. Wieloaspektowość oraz otwartość prac wyróżnia tę dziedzinę. (…) Dźwięk zawsze znajduje się w niebezpieczeństwie bycia przypisanym innej dziedzinie, jego niewidzialna natura sprawia, że problem jego interdyscyplinarnej natury stawiany jest jako drugi”. Czym zatem jest sound art i jakie jest jego miejsce w sztuce współczesnej?

Olga Jankowska – dziennikarka, redaktorka, od kilku lat związana z Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku.

#wykładynależakach #dachowanie #luzakinależaki #naluzakanależakach

W czerwcu i lipcu zapraszamy na cykl dyskusji, wykładów i spotkań, które będą toczyć się w atmosferze letniego błogostanu. Rozprężenie w słońcu, wyciąganie na leżakach oraz intelektualna strawa – oto nasz pomysł na lato w mieście.