Gdzie i kiedy zapłonęły pierwsze stosy? Kiedy procesy o czary dotarły do Polski? Na czym polegał mechanizm powołania i wykluczenia społecznego czarownicy? O co właściwie oskarżano wiedźmy? W jaki sposób przebiegał proces dehumanizacji i odczłowieczenia osoby oskarżonej o czarostwo? Podczas wykładu postaramy się odpowiedzieć na kluczowe pytania dotyczące procesów i zdekonstruować podstawowe mity powstałe wokół tego zjawiska. Spotkanie będzie także okazją do refleksji nad uniwersalnym wymiarem pojęcia wykluczenia i dehumanizacji.
 
 
Bożena Ronowska – doktorantka historii, historii sztuki i archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat procesów o czary w XV-XVIII wieku. Od 2017 r. kieruje projektem badawczym pt. Czarownice Himmlera – z Kartoteki procesów o czary.
Wydarzenie towarzyszące wystawie Nietota.
 
 
Więcej informacji o wystawie >>> Nietota