W swoim wystąpieniu Malwina Górecka przybliży słuchaczom problematykę niezwykle skomplikowanej i fascynującej zarazem pamięci i tożsamości drezdeńczyków, której konstytutywnym elementem jest wspomnienie katastrofy miasta – zniszczenia wskutek alianckich bombardowań w roku 1945. Autorka naszkicuje nie tylko główne motywy drezdeńskiej narracji, lecz także przedstawi strategię jej budowania, kreowania, wskazując tym samym na proces zawłaszczania i mitologizacji pamięci zbiorowej.
 
W centrum uwagi znajdzie się zaś dzisiejszy – wielobarwny i skonfliktowany – dyskurs pamięciowy, który rokrocznie eskaluje podczas obchodów „13 lutego”.