W czerwcu i lipcu zapraszamy na cykl dyskusji, wykładów i spotkań, które będą toczyć się w atmosferze letniego błogostanu. Rozprężenie w słońcu, wyciąganie się na leżakach oraz intelektualna strawa – oto nasz pomysł na lato w mieście. „Wykłady na leżakach” inaugurujemy spotkaniem z Bernadettą Darską.

#wykładynależakach #dachowanie #luzakinależaki #naluzakanależakach

Wystąpienie będzie próbą pokazania zależności między pamięcią a zapomnieniem, w jaką wikła człowieka doświadczenie zła. Reporterzy, portretując świat po katastrofie, zwracają uwagę na trwałość traumy i niemożność odcięcia się od przeszłości. Wpływa ona na teraźniejszość i niejednokrotnie kształtuje również przyszłość. To, co miało miejsce przed laty, ciągle żyje i determinuje codzienność. W tle biograficznych świadectw bohaterów widoczne jest pytanie o możliwość odcięcia się od pamięci i jednoczesnego przeciwstawienia się zapomnieniu. Reporterzy pokazują rolę, jaką odgrywa przeszłość w kształtowaniu tożsamości człowieka. Umiejętność odnalezienia się w nieustannie trwającej walce pamięci i zapomnienia staje się w tym ostatecznym wymiarze opowiedzeniem się po stronie dobra lub zła.

Bernadetta Darska – dr hab., krytyczka literacka, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, wykładowczyni w Szkole Mistrzów Pióra w Collegium Civitas, w latach 2002–2009 redaktorka naczelna pisma literacko-kulturalnego „Portret”. Autorka ośmiu książek. Ostatnio opublikowała „Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku” (2014) i „Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego” (2016). Od 2009 roku przez sześć lat prowadziła blog krytycznoliteracki: „A to książka właśnie!”, teraz zaprasza na „Nowości książkowe”: www.bernadettadarska.blogspot.com