Wykład dotyczył będzie roli, jaką w naszym poznaniu – zarówno potocznym, jak i naukowym – odgrywa percepcja i wyobraźnia wzrokowa. Znacząca część podstawowych pojęć nauki wywodzi się z bezpośrednich obserwacji przyrody. Także wiele bardzo zaawansowanych i abstrakcyjnych teorii naukowych bazuje na intuicjach wizualnych. W trakcie wykładu zaprezentowane zostaną liczne przykłady takich „obrazowych” koncepcji, które pojawiały się w nauce już od starożytności, aż po czasy współczesne, między innymi w obszarze matematyki, fizyki i filozofii. Ich prezentacja przemawiała będzie na rzecz tezy, iż rola kompetencji wizualnych nie ogranicza się wyłącznie do obszarów estetyki czy szeroko pojętego projektowania, lecz stanowią one istotny element całego naszego poznania. Treści prezentowane podczas wykładu będą źródłem inspiracji dla powstających na żywo rysunków autorstwa Sebastiana Łubińskiego.

Jakub Jernajczyk – urodzony w 1980 r. we Wrocławiu, artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki. Zajmuje się badaniem związków sztuki z nauką oraz poznawczej roli percepcji i wyobraźni wzrokowej. Doktor sztuki, adiunkt w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej ASP. Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2012) oraz konkursów INTER i eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2014). Od 2010 roku członek pierwszej w Polsce Akademii Młodych Uczonych i Artystów. Uczestnik wielu konferencji naukowych i wystaw artystycznych. Autorska strona internetowa: www.grapik.pl

Sebastian Łubiński – urodzony w 1984 r. we Wrocławiu. Student II roku Studiów Doktoranckich w Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. W 2013 r. ukończył studia na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa, zaś w roku 2015 studia na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów wrocławskiej ASP. W tym samym roku otrzymał nagrodę Grand Prix za najlepszy dyplom ASP we Wrocławiu. Jego prace można było oglądać na licznych wystawach w kraju i zagranicą. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.