Artyści są forpocztą zmian w rozumieniu pracy w tzw. elastycznym kapitalizmie. Cechy charakterystyczne dla rynku pracy artystów stają się obecnie elementem opisującym tendencje typowe dla rynku pracy w ogóle. Celem referatu jest ukazanie sprzeczności w oczekiwaniach względem artystów jako pracowników we współczesnej gospodarce. Uwaga zwrócona zostanie szczególnie na następujące dychotomie: specjalizacja vs. ogólne umiejętności, indywidualizacja vs. „społecznościowość”, prekaryzacja vs. przedsiębiorczość, globalizm vs. lokalność. Te dychotomie pokazują, że zawody artystyczne i kreatywne stanowią ciekawą ekonomiczną zagadkę. Z jednej strony mamy do czynienia z nadpodażą osób aspirujących do zawodu i dominacją pracy projektowej związanej m.in. z nieregularnym wynagrodzeniem, wielozadaniowością czy brakiem przewidywalności co do sukcesu danego przedsięwzięcia. Z drugiej zaś wiele badań wskazuje zawody kreatywne jako te, które napędzają rozwój ekonomiczny krajów i regionów, stąd i stwarza się warunki wspierające inkubowanie kreatywnych zawodów.

Katarzyna Kopeć – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (UJ). Absolwentka zarządzania kulturą UJ i Wyższej Szkoły Zittau/Görlitz (Niemcy). Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami w sektorze kreatywnym. Obecnie pracuje jako adiunkt i prodziekan ds. kierunków filologiczno-bizesowych w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera (Kraków). Zainteresowania badawcze: zarządzanie humanistyczne, praca w sektorze kreatywnym, krytyczne ujęcie CSR.