W czwartek 21 lipca o godz. 18.00 w przestrzeni wystawy Jerzego Olka 1 + 0 = 10. (de)KONSTRUKCJA (non) SENSU odbędzie się oprowadzanie, które poprowadzi Michał Jakubowicz.

Chociaż ideą wystawy 1 + 0 = 10 jest synergiczna pustka, przekonamy się, że prezentowana szuka nie bierze się z niczego. Każde dzieło jest wynikiem złożonych relacji artysty z otoczeniem, przestrzenią geograficzną i mentalną. Nie da się zredukować sztuki do zestawu zasad gwarantujących dobrą praktykę. Dlatego narracja poprowadzona zostanie przez punkty węzłowe twórczości jednego z najwybitniejszych przedstawicieli fotograficznej neoawangardy, względem otoczenia artystyczno-kulturowego i subiektywnych refleksji.

Jerzy Olek, człowiek-legenda, jak nikt inny potrafi łączyć różne wątki w twórczości obejmującej obrazy, teksty i manifesty. Złożoność prezentowanej praktyki artystycznej, choć przystaje do złożoności współczesnego świata, wymaga zróżnicowanych pól odbiorczych, radykalnego skrótu i dużego dystansu względem stanu współczesnej sztuki, ale też obrazu współczesnego artysty.

…Jerzy Olek badał znaczenia kreowane przez fotografię i inne media oraz wynikające z nich niedoskonałości. Doświadczeniom przyświecało realistyczne spojrzenie na rzeczywistość mediów, pozbawione bezkrytycznej fascynacji nowymi technologiami, baczniej przyglądające się ich ułomnościom i niedostatkom formułowanych przez nie komunikatów. Istotą metajęzykowych zainteresowań, odwołujących się do podstawowych znaczeń fotograficznego kodu, było hasło „transmisje jako transformacje”. Egzemplifikację przytoczonej metafory pojęciowej stanowiła praca Media polegająca na przetworzeniach dwóch kwadratów, białego i czarnego, przez: fotografię, film, wideo, ksero i komputer, czego rezultatem było otrzymanie dwóch wizerunków niemal jednakowo szarych. Redundancja błędów przynależnych każdemu ze środków przekazu doprowadziła do całkowitej transformacji znaczeń bieli i czerni.

Cytat z książki: M. Jakubowicz (2008), Medium na białym tle. Sytuacja, przedmiot, odbiór widmo w twórczości Jerzego Olka

Więcej informacji o wystawie, link.

Michał Jakubowicz – artysta wizualny używający w swoich pracach fotografii, filmu, obiektów, rysunku. Autor książek fotograficznych Dziady (2020), sub (2018), subPark (2016), zbioru badań Eksperyment koło fotografii (2018) oraz monografii Medium na białym tle. Sytuacja, przedmiot, odbiór, widmo w twórczości Jerzego Olka (2008). Zainteresowany teorią i praktyką sztuk wizualnych jako sposobami namysłu nad kulturą i komunikacją. Pracuje w Uniwersytecie SWPS na stanowisku profesora uczelnianego.