„Troje artystów zaproszonych do udziału w wystawie – Magdalena Jetelova, Joanna Kosowska, Ricardo Stein –  kontynuuje w swoich pracach w mniej lub bardziej dosłowny sposób dyskusję zapoczątkowaną przez Paula Virilia – francuskiego teoretyka kultury – dotyczącą istnienia przestrzeni wojskowej i jej znaczenia dla współczesnego społeczeństwa. Każde z nich wybrało temat bunkrów i poddało go własnej artystycznej interpretacji.

Wystawa ‚Bunkry – mistyczne, barbarzyńskie, znudzone’ obrazuje moje poszukiwania w odniesieniu do motywu bunkrów jako architektonicznego artefaktu i artystycznego źródła inspiracji.

Zainspirowana dialogiem Lankesa z Bebrą z ‚Blaszanego bębenka’ Güntera Grassa, zaczęłam się zastanawiać dlaczego i w jaki sposób ów obiekt wojskowy stał się miejscem działań artystycznych. Zachwyciło mnie to, w jaki sposób Günter Grass posłużył się lekką opowieścią o wizycie teatru frontowego Bebry na budującym się Wale Atlantyckim jako głównym argumentem w swojej dyskusji o sztuce współczesnej.”
Iwona Bigos – kuratorka wystawy

Wystawa została zrealizowana we współpracy z Gdańską Galerią Miejską.