„Składaki” to autorski projekt Małgorzaty Dawidek Gryglickiej, zrealizowany specjalnie dla Muzeum Współczesnego Wrocław. Praca składa się z 40 białych kubików. Na ich ściankach artystka umieściła zapisane czarnym fontem litery alfabetów języków używanych w Unii Europejskiej. Odnajdziemy tam znaki alfabetu łacińskiego i alfabetu greckiego, których uporządkowana jednolitość kulturowa zostaje rozbita przez cyrylicę. Obok nich pojawiają się znaki diakrytyczne, występujące w poszczególnych językach.

Celem pracy jest stworzenie pola dla wspólnej komunikacji. Projekt ma zainicjować sytuację „komunikacji możliwej”, wynikającej z integracji kulturowej opartej na wspólnej łacińsko-greckiej platformie językowej. Sytuacja ta powstaje pomimo różnic fonetycznych czy osobistych barier.

Praca ma charakter gry. Arbitralne elementy wypowiedzi zaczerpnięte z jednego języka posiadają zdolność konstruktywnego zaistnienia również w wypowiedziach formułowanych w innym języku. Dużą rolę odgrywa w tej realizacji wspólna baza komunikacyjna. Ponadto praca ma charakter interaktywny – determinuje odbiorcę do zbudowania własnego komunikatu, który będzie widoczny z odległości i czytelny dla innych. Wspierające się wzajemnie ścianki kubika spełniają w tej realizacji symboliczną rolę integracyjną. Kostka bez  jednej ścianki, czyli jednej litery, nie jest już kostką.

„À propos” to cykl wydarzeń, debat i spotkań organizowanych w Muzeum Współczesnym Wrocław, których tematyka inspirowana jest Polską Prezydencją 2011 w Radzie Unii Europejskiej.