Wystawa jest efektem wspólnych działań studentów z architektonicznego koła naukowego, młodych
animatorów kultury z wrocławskiego Studium Pomaturalnego (tzw. SKIBy) oraz osób bezdomnych pozostających pod opieką Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Młodzież w marcu i kwietniu pracowała razem nad projektem wystawy, w ramach której przedstawiona zostanie mieszkalna (nie)rzeczywistość osób bezdomnych, oraz propozycje rozwiązania niektórych z ich problemów za pomocą nowatorskiej technologii wykorzystania niedrogiego papieru w architekturze i wzornictwie użytkowym.