Bluecow i dominikvsmad od trzech lat prowadzą literacko-artystycznego bloga zatytułowanego „Mikroblog dla wrażliwych nastolatków”: Ich projekt wyróżnia absolutny nonkonformizm i odmowa schlebiania czyimkolwiek gustom, chyba że swoim własnym. Oryginalna jest również metoda twórcza, którą się posługują. Można by ją określić słowami: „Weź to, co wpadnie ci w ręce i zrób z tym to, co sprawi ci przyjemność”. W warstwie ilustracyjnej powstają w ten sposób kolaże dominikvsmada, a w literackiej teksty-eksperymenty bluecowa, często oparte są na losowo wybranych słowach lub zwrotach, a mimo to składające się w sensownie brzmiącą całość.

Innym środkiem, po który sięgają są cytaty – zarówno literackie, jak i wizualne. W w obu przypadkach odsyłają one do dzieł czy autorów mało znanych, ignorowanych bądź całkiem zapomnianych. Niektóre cytaty słowne to zaś zwykłe zmyślenia. Powstają w ten niekonwencjonalny sposób prace o wielu obliczach – przypominająca opowiadanie narracja przechodzi w rozważania natury filozoficznej, te z kolei mieszają się z „migawkami” z codziennego życia, urywkami zasłyszanych rozmów i notkami imitującymi komunikaty prasowe. Niejednolita, wieloznaczna całość odzwierciedla sprzeciw wobec powszechnej uniformizacji kultury, promowania i premiowania przez mainstream wyłącznie tego, co już znajome, oswojone, sztampowe.

W trakcie pokazu „Produkt Skanowania Umysłu” przygotowanego dla MWW, zaprezentowany zostanie proces powstawania tekstów bluecowa i metoda twórcza dominikvsmada. Wszystkie elementy potrzebne do powstania ilustracji zostaną wzięte z najbliższego otoczenia; być może widzowie będą poproszeni o udostępnienie zawartości kieszeni i torebek. Przedmioty te posłużą do przygotowania pracy, która powstanie w trakcie pokazu.