Szukaj,
,

BIP,
MWW, pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław
Tel. 71 356 42 57, mww@muzeumwspolczesne.pl
Pon. 10.00-18.00, Wt. zamknięte, Śr.-Nd. 12.00-20.00
więcej
Czarna wiosna. Wokół wrocławskiej niezależnej sceny muzycznej lat 80. 27.04.17–25.09.17 Wernisaż: 27.4.17 (czwartek), godz. 18.00, poziom 3 i 4, wstęp bezpłatny Vernissage: 27.4.17 (Thursday), 6:00 PM, 3rd and 4th floor, free admission

Wystawa „Czarna wiosna. Wokół wrocławskiej niezależnej sceny muzycznej lat 80.” poświęcona jest emocjom, jakie mogą zaistnieć w sytuacji represyjnej, zdeterminowanej przez system społeczno-polityczny. Emocjom, które wynikają z niepokoju, ale jednocześnie są wyrazem poszukiwań własnego potencjału w mierzeniu się z rzeczywistością. Jej tłem są lata 80. XX wieku, a punktem wyjścia muzyka z Wrocławia.

Wrocławska scena muzyczna z tamtego czasu jest zjawiskiem niejednorodnym. Jej początek sięga końca lat 70., kiedy powstają pierwsze punkrockowe grupy, niemniej to następna dekada przynosi różnorodność stylistyczną (punk, reggae, nowa fala), eksperymenty oraz działania łączące muzykę i sztukę. To wówczas, na pograniczu gatunków, zrodziła się żywa kultura, która stworzyła szersze alternatywne środowisko, będące symptomatycznym dla okresu schyłku epoki komunizmu w Polsce.

Sytuacja po 1981 roku – wydarzenia polityczne, niepokoje społeczne i kulturowe – wpłynęła na krystalizację działań alternatywnych odznaczających się nieufnością wobec istniejącego świata, kontestując jego instytucje. Sztuka i muzyka stały się energią, która scalała ludzi, kreowała więzi, manifestowała emancypację i bunt.

Wrocławska niezależna scena muzyczna lat 80. jest zjawiskiem, którego potencjał nie do końca został wykorzystany i opracowany. Być może jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest trudne do zaszufladkowania zróżnicowanie stylów muzycznych jakie się na nią składały, jak również jej interdyscyplinarność związana z wchodzeniem w świat sztuk wizualnych. Kolejnym aspektem, który składa się na jej „niewidoczność” w powszechnej świadomości, to brak wydawnictw płytowych dokumentujących działalność twórców tamtego czasu.

Na wystawie prezentujemy materiały archiwalne, dokumentację fotograficzną, nagrania audio i filmowe związane z najważniejszymi zespołami i twórcami sceny. Zderzamy je z pracami artystów wizualnych debiutujących i działających w tamtym okresie, jak również twórcami młodszego pokolenia. W obrębie prezentacji ważny trzon stanowią obiekty z kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław oraz Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Muzyka jest doskonałym pretekstem do zarysowania historii kształtującej się w realiach Polski w momencie gwałtownej transformacji ustrojowej – począwszy od karnawału solidarnościowej wolności, poprzez okres stanu wojennego determinującego działalność podziemną, a skończywszy na procesie zmierzającym ku zmianie systemu. Wszystkie te etapy odbiły się znacząco na rytmie życia artystycznego i postawach artystów wyrażających się bojkotem wobec wszelkiej władzy, bezprecedensową konsolidacją wokół działań niezależnych i sprzeciwem, który w konsekwencji przyjął formę karnawału. Wiele działań artystycznych z tamtego okresu zrodziło się na pograniczu plastyki i muzyki, a sama muzyka stała się wyrazem buntu pokolenia.

Wystawa w szerszym zakresie przygląda się latom 80. oraz relacji pomiędzy muzyką a sztuką. Niezależnie jednak od tego jest ona przede wszystkim doskonałą okazją do przywołania alternatywnego ruchu artystyczno-kulturowego Wrocławia.

Z dzisiejszego punktu widzenia istotne jest spojrzenie na tę „energetyczną formę” i zastanowienie się nad rolą, jaką może odegrać kontrkultura w kreowaniu rzeczywistości. Na ile anarchistyczne gesty, bunt, idee ulegają przewartościowaniu w zderzeniu z systemem, koniunkturą czy po prostu czasem.

Tytuł wystawy jest odwołaniem do wiersza Antoniego Słonimskiego, będącego rozrachunkiem poety z mitami związanymi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 roku. „Czarna wiosna” to utwór na wskroś pacyfistyczny i humanistyczny, niemniej niepozbawiony rewolucyjnych wizji. Jednocześnie pełen jest witalizmu i nadziei, ale przepełnia go także pesymizm i gorycz. Ta dwuznaczność podkreślona jest w tytule mającym formę oksymoronu. W kontekście wystawy zwrot ten nabiera specyficznego znaczenia. Jego niejednorodność oddaje nastrój dekady lat 80. pełnej zmiennych emocji: od niepokoju i bezsilności, poprzez konspirację i bunt, do karnawalizacji i ludyczności postaw. „Czarna wiosna” to również swoista parafraza głoszonego przez subkulturę punkową hasła „no future”.

Patroni medialni: Magazyn Szum, Rita Baum, Gazeta Wrocławska, Odra, TVP3 Wrocław, Radio Wrocław, Radio RAM

 

Kuratorzy Curators Piotr Lisowski, Paweł Piotrowicz Materiały do pobrania Download files # Dokumentacja fotograficzna wystawy. Fot. Małgorzata Kujda © Muzeum Współczesne Wrocław, 2017 # Photo documentation of the exhibition. Photo by Małgorzata Kujda © Wrocław Contemporary Museum, 2017 Dodano:31.03.17 Udostępnij: Facebook, Twitter
Artyści i autorzy dokumentacji:
Karolina Balcer
Dariusz Brygier
Piotr Bujak
Ewa Ciepielewska
Czesław K. Czajkowski
Paweł Czepułkowski
Norbert Delman
Tomasz Domański
Ryszard Gajewski
Galeria Entropia (Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Andrzej Rerak)
Andrzej Głuszek
Jerzy Głuszek
Artur „Gouy” Gołacki
Ryszard Grzyb
Jacek „Ponton” Jankowski
Paweł Jarodzki
Mirosław Emil Koch
Barbara Konopka
Jerzy Kosałka
Paweł Kowzan
Zofia Kulik
Zbigniew Libera
LUXUS (Ewa Ciepielewska, Jacek "Ponton" Jankowski, Artur „Gouy” Gołacki, Bożena Grzyb-Jarodzka, Paweł Jarodzki, Jerzy Kosałka, Szymon Lubiński, Małgorzata Plata, Stanisław Sielicki)
Jarosław Modzelewski
N.A.O. Sternenhoch
Jacek Niegoda
Pomarańczowa Alternatywa
Yola Ponton
Józef Robakowski
Andrzej Rogowski
Wilhelm Sasnal
Tomasz Sikorski
Krzysztof Skarbek
Tomasz „Mniamos” Stępień
Jerzy Truszkowski
Krzysztof Wałaszek
Adam Witkowski

Wrocławska scena muzyczna lat 80.:
Antena Krzyku
De Musk
Działon Punk
Lech Janerka
Kaman & The Big Bit
Klaus Mitffoch
Klaus Mit Foch
Kormorany
Kormorany Raj
Los Loveros
Mechaniczna Pomarańcza
Miki Mousoleum
Natchniony Traktor
Program 3
Punks Banditen Brigade
S.A.D.
Sedes
Stage of Unity
Zwłoki
Artists and documentation authors:
Karolina Balcer
Dariusz Brygier
Piotr Bujak
Ewa Ciepielewska
Czesław K. Czajkowski
Paweł Czepułkowski
Norbert Delman
Tomasz Domański
Ryszard Gajewski
Galeria Entropia (Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Andrzej Rerak)
Andrzej Głuszek
Jerzy Głuszek
Artur "Gouy" Gołacki
Ryszard Grzyb
Jacek "Ponton" Jankowski
Paweł Jarodzki
Mirosław Emil Koch
Barbara Konopka
Jerzy Kosałka
Paweł Kowzan
Zofia Kulik
Zbigniew Libera
LUXUS (Ewa Ciepielewska, Jacek "Ponton" Jankowski, Artur "Gouy" Gołacki, Bożena Grzyb-Jarodzka, Paweł Jarodzki, Jerzy Kosałka, Szymon Lubiński, Małgorzata Plata, Stanisław Sielicki)
Jarosław Modzelewski
N.A.O. Sternenhoch
Jacek Niegoda
Pomarańczowa Alternatywa
Yola Ponton
Józef Robakowski
Andrzej Rogowski
Wilhelm Sasnal
Tomasz Sikorski
Krzysztof Skarbek
Tomasz "Mniamos" Stępień
Jerzy Truszkowski
Krzysztof Wałaszek
Adam Witkowski

Wrocław’s music scene of the 1980s:
Antena Krzyku
De Musk
Działon Punk
Lech Janerka
Kaman & The Big Bit
Klaus Mitffoch
Klaus Mit Foch
Kormorany
Kormorany Raj
Los Loveros
Mechaniczna Pomarańcza
Miki Mousoleum
Natchniony Traktor
Program 3
Punks Banditen Brigade
S.A.D.
Sedes
Stage of Unity
Zwłoki
projekt: Grupa Projektor design: Grupa Projektor Jacek „Ponton” Jankowski, Wigilia rewolucji październikowej (plakat dla Pomarańczowej Alternatywy), 1988. Dzięki uprzejmości artysty Jacek “Ponton” Jankowski, October Revolution’s Eve (poster for the Orange Alternative), 1988. Courtesy of the artist Jacek „Ponton” Jankowski, Red Culture, 1986, odbitka szablonu. Kolekcja DTZSP, depozyt w MWW. Fot. Małgorzata Kujda Jacek “Ponton” Jankowski, Red Culture, 1986, template print, cardboard. Collection of the DTZSP, deposited at MWW. Photo by Małgorzata Kujda Jarosław Modzelewski, Bieg czerwonych ludzi, 1983, olej na płótnie. Kolekcja MWW. Fot. Małgorzata Kujda Jarosław Modzelewski, Red People’s Run, 1983, oil on canvas. Collection of the MWW. Photo by Małgorzata Kujda Jerzy Truszkowski, Praca wyzwala, 1985, fotografia barwna. Kolekcja DTZSP, depozyt w MWW. Fot. Małgorzata Kujda Jerzy Truszkowski, Work Liberates, 1985, colour photography. Collection of the DTZSP, deposited at MWW. Photo by Małgorzata Kujda Klaus Mitffoch, 1984, plakat. Projekt: Artur „Gouy” Gołacki, współpraca Andrzej Rogowski. Dzięki uprzejmości Andrzeja Rogowskiego Klaus Mitffoch, 1984, poster. Design: Artur Gołacki, cooperation Andrzej Rogowski. Courtesy of Andrzej Rogowski Akademickie Centrum Kultury Pałacyk, Festiwal „Nowa fala na Odrze”, 1981, fot. Andrzej Rogowski. Dzięki uprzejmość artysty Pałacyk Student Culture Centre, “New Wave on the Oder” festival, 1981, photo by Andrzej Rogowski. Courtesy of the artist Jerzy Kosałka, Miki Mauzoleum! rozumiesz?, 1985, szablon na szarym papierze. Dzięki uprzejmości artysty Jerzy Kosałka, Miki Mausoleum! Understand?, 1985, template on grey paper. Courtesy of the artist Ewa Ciepielewska, Św. Sebastian z akrylu, 1992, olej na płótnie. Kolekcja MWW. Fot. Małgorzata Kujda Ewa Ciepielewska, St. Sebastian of Acrylic, 1992, oil on canvas. Collection of the MWW. Photo by Małgorzata Kujda Punks Banditen Brigade, Ostrów Tumski, Wrocław, 1990, fot. Małgorzata Helikopter. Dzięki uprzejmości Daniela Miszkurka Punks Banditen Brigade, Ostrów Tumski, Wrocław, 1990, photo by Małgorzata Helikopter. Courtesy of Daniel Miszkurek Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage
Zamknij
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej Zamknij
Szanowni Państwo, zgodnie z RODO, dbając o Państwa prywatność, prosimy o dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych dostarczonych przez Państwa podczas korzystania z serwisu. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzają się Państwo na poniższe warunki. Mogą Państwo też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres. AKCEPTUJĘ
Zamknij