Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza na akcję performerską oraz spotkanie autorskie z Kubą Bąkowskim.

Twórczość Kuby Bąkowskiego oscyluje pomiędzy fascynacją nowymi technologiami a zagadnieniami z różnych dziedzin nauki, antropologii oraz historii naturalnej.

To w te obszary przenosi nas instalacja I do not pay for my pleasure nabyta w bieżącym roku do międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej MWW. Ta kinetyczna rzeźba-maszyna będzie punktem wyjścia do piątkowego spotkania z artystą.

Stalowy obiekt nawiązujący kształtem do prymitywnych, bezczaszkowych morskich strunowców porozumiewa się z widzem przy pomocy kodu Morse’a. Praca Bąkowskiego w przewrotny sposób traktuje o dociekaniach z obszaru transhumanizmu, wskazując na możliwość technologicznego zastąpienia wszystkich organizmów żywych przez maszyny.
Co może wyniknąć z połączenia współczesnej technokultury i przyrody? Jakie przemiany technologiczne mogą wpływać na definiowanie jednostki i jej biopolitycznych granic? Jaki jest wpływ technologii na szersze procesy społeczne i ekologiczne?

Drugiego dnia natomiast będzie można przyjrzeć się pracy artysty w czasie akcji performerskiej, swoistej interwencji na architekturze budynku MWW, realizowanej przy współpracy ze skoczkami tzw. „rope-jumpers” (specjalizującymi się w skokach z budynków, kominów czy mostów). Ich zadaniem będą skoki z budynku Muzeum na tzw. linach dynamicznych. Akcja będzie obejmować przygotowania, skoki próbne oraz wykonane już po zmroku skoki ostateczne, które zostaną zdokumentowane fotograficznie.

Działanie można określić jako eksperymentalny „rysunkowy performans” wykonany przez skoczków-performerów na budynku Muzeum, który stanie się jednocześnie narzędziem i tworzywem tej pracy.
Ostateczny efekt działania zostanie zaprezentowany na wystawie Nowa normatywność. Sympozjum Plastyczne Wrocław ‘70 w Muzeum Współczesnym Wrocław w czerwcu 2020 r.
 
 
Kuba Bąkowski
Urodzony w 1971 roku autor instalacji, fotografii, performansów, wideo, obiektów i rzeźb. Ukończył Wydział Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (2001), mieszka i pracuje w Warszawie. Jest stypendystą programu Location One oraz Skowheagen International Residency, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Kultury oraz Instytutu Adama Mickiewicza. Artysta prezentował swoje prace na wystawach w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Museum Moderner Kunst w Wiedniu, Musée d’Art Moderne w Saint-Etienne, Artspace w Sydney, Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Palazzo delle Arti w Neapolu, Royal Scottish Academy i Chelsea Art Museum w Nowym Jorku. Twórczość Bąkowskiego określić można jako badanie obszaru rzeczywistej i potencjalnej świadomości zbiorowej, współczesnych fantazmatów, lęków i wyobrażeń, w świecie, którego odbiór zdominował przekaz medialny. Jego realizacje pełne są przy tym ironii i humoru. W ostatnich latach artysta zajmuje się wizjami futurologicznymi, kulturą science fiction i podbojem kosmosu.

2WIEŻE – Centrum Sportów Ekstremalnych
Działające od 2008 roku w Warszawie centrum sportowe propagujące dyscypliny wysokościowe. Ich specjalizacją są skoki. Zajmują się działalnością sportową, komercyjna i przemysłową. Tworzone przez nich układy są wykorzystywane jako zaawansowane efekty kaskaderskie w kinematografii.
 
 
Czuły Sejsmograf to hasło wywoławcze nieregularnego cyklu, skoncentrowanego wokół problemów współczesności. Pretekstem do spotkań za każdym razem jest próba zrozumienia rzeczywistości społecznej, politycznej i ekonomicznej, zmieniającej się na naszych oczach każdego dnia.
 
 

 
 
Zakupy dzieł do kolekcji MWW dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
„Narodowe kolekcje sztuki współczesnej”.

http://muzeumwspolczesne.pl/mww/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg