DEPENDENCJE

Dzieła z kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
Od 13.10.2022 do 14.11.2022

Wystawa Dependencje prezentuje wybrane dzieła ze zbiorów Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, zachowując formułę zestawiania najnowszych nabytków z pracami wchodzącymi w skład kolekcji budowanej od 2004 roku. Podobnie jak dwie poprzednie doroczne wystawy DTZSP, Dependencje w wyraźny sposób odnoszą się do biopolityki rozumianej jako specyficzna relacja nauk politycznych, filozoficznych, prawnych, ekonomicznych i ekologicznych. Istotną perspektywę badawczą, obok aktualnych wydarzeń pogłębiających globalny kryzys, stanowi pytanie o rolę i celowość aktu twórczego i kultury.

Termin „dependencja”, wywodzący się od łacińskiego dependare (‘być rządzonym przez kogoś’, ‘zależeć od kogoś’), historycznie i współcześnie stanowi synonim określenia „terytorium zależne”, rozumianego jako specyficzna forma zależności kolonialnej lub specyficzny status danego obszaru geograficznego będącego formalnie integralną częścią jakiegoś państwa. Teoria dependencji opisuje, jak kraje rozwinięte bogacą się na przepływie towarów i usług z państw biedniejszych. Z kolei modny w naukach społecznych termin „zależność od ścieżki” (path dependence) wyjaśnia trwałość zjawisk, wzorców i zachowań ukształtowanych na etapie formowania się państwa czy też danej społeczności, a nawet rodziny.

Dependencje to kuratorska propozycja odczytu wystawy prezentującej dzieła dziewięciorga artystów poprzez pryzmat zaprzeczenia niezależności (independence) – przynależnej przecież twórcom jako pewien warunek sine qua non działalności twórczej i kulturalnej. Hasło wystawy przyjmuje formę liczby mnogiej, aby wskazać na nieskończoną ilość zależności i uwikłań wiążących współczesną rzeczywistość, kulturę, artystów, humanistów i każdego, kto – świadom własnej naiwności – chciałby widzieć świat jako miejsce pozbawione wojen, rozwarstwień i widma biokatastrofy.

Prace:

1/ Sławomir Czajkowski (pseud. ZBK/ZBIOK), „Life ain't a bag of sweets”, 2009

2/ Sławomir Czajkowski (pseud. ZBK/ZBIOK), „Antifa”, 2009

3/ Gil Delindro, „Rhone”, 2019

4/ Kasia Kmita, „Ćwiczenia z wyobraźni. Wizja terenowa”, „Ćwiczenie 1” z cyklu „Ćwiczenia z wyobraźni”, 2021

5/ Daniel Kotowski, „Człowiek, który nie posługuje się mową, nie jest człowiekiem”, 2020

6/ Marzena Krzemińska — Baluch, „Harbour”, 2014

7/ Tomasz Opania, „Kocham nie kocham”, 2004

8/ Wojciech Pukocz, „Bez tytułu”, 2014

9/ Wojciech Pukocz, „Trofeum Drugie”, 2014

10/ Ala Savashevich, „Oddam ramkę na zdjęcie”, 2020

11/ Grzegorz Sztwiertnia, „Tarczyce / Targoids”, 2016

 

kurator: Daniela Tagowska

Zadanie publiczne pn. PROMOCJA KULTURY WROCŁAWIA POPRZEZ KONTYNUACJĘ TWORZENIA REGIONALNEJ KOLEKCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ WE WROCŁAWIU W 2022 ROKU jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wrocław

Zakup dzieł sztuki do kolekcji DTZSP dofinansowano ze środków Gminy Wrocław i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

DEPENDENCJE

projekt: Łukasz Paluch

English AAA

Trwają prace modernizacyjne

Nasza strona ma już nową szatę graficzną i możesz już z niej korzystać. Musimy jednak jeszcze kilka rzeczy poprawić, aby stała się lepsza.

Jeśli widzisz na stronie jakąś nieprawidłowość, będziemy wdzięczni, jeśli ją nam zgłosisz.

Przepraszamy za niedogodności.

OK

Przypomnimy Ci o tym za 15 minut.