„Gestykulacja” to projekt performatywnej szkoły języka, którym posługuje się dziś w Rosji sztuka krytycznie zaangażowana w rzeczywistość.
  
W roli lektorów wystąpią artyści reprezentujący rosyjską kulturę niezależną. Niektórzy z nich są poetami, inni artystami wizualnymi, jeszcze inni działają na pograniczu muzyki, performance’u i politycznego aktywizmu.
  
Wszyscy będą starali przebić się ze swoimi ideami przez barierę językową dzielącą polski od rosyjskiego. Narzędziem do kruszenia owej bariery stanie się sztuka.
  
Celem „Gestykulacji” jest przybliżenie polskiej publiczności artystyczno-politycznej sytuacji sztuki niezależnej w dzisiejszej Rosji.
  
Pragniemy nauczyć się języka rosyjskiego, którym przemawiają i myślą artyści prowadzący krytyczną polemikę z rzeczywistością.
Sam język zaś jest nie tylko środkiem komunikacji, lecz wywrotowym narzędziem dokonywania społecznej zmiany.
  
Uczestnicy:
  
David Ter-Oganyan (Rostów nad Donem, Moskwa, Berlin), Pavel Mikitenko (Moskwa), Roman Osminkin i Anton Komandirov (Sankt Petersburg), Ilya Falkovskiy, grupa PG (Moskwa), Avdey Ter-Oganyan (Rostów nad Donem, Moskwa, Praga), Gaba Kowalska /aka Gabukow/ (Wrocław), Sławek ZBK Czajkowski (Wrocław)