Wystawa „Miękkie kody. Tendencje konceptualne w sztuce słowackiej” skupia się na jednej z kluczowych tendencji słowackiej sztuki współczesnej i nowoczesnej – działaniach konceptualnych i postkonceptualnych na przestrzeni ostatnich pięciu dekad w sztuce wizualnej na Słowacji, począwszy od lat 60. do współczesności.

Radykalna zmiana w rozwoju sztuki słowackiej przyszła w połowie lat 60. (konceptualizm, sztuka ziemi, sztuka tekstu, manifestacje, performance, fotodokumentacja). Nurt konceptualny, który pojawił się na Słowacji w latach 60., formułował bardzo radykalną krytykę obrazu. Wystawa prezentować będzie silny wpływ nowych pomysłów, nowych nieikonicznych postaw, odkrywających nowe sposoby kodowania, nowe obszary mediów i intermediów, z których wyłania się nowa sztuka i nowy język antysztuki.

Jednocześnie ujawniać będzie także różne polityczne i społeczne konteksty, w jakich pojawiła się sztuka konceptualna w poprzednim ustroju (jako alternatywna, nieoficjalna scena) oraz ukazywać kontynuację i redefinicję tej postawy po politycznej zmianie po roku 1989.