Tytułowe Muzeum antropocenu to „muzeum wyobraźni”. Wyznacza ono przestrzeń, w której natura i kultura, ludzcy i nie-ludzcy aktorzy splatają się ze sobą. Gromadzi ono narracje i przedmioty świadczące o wpływie, jaki człowiek wywiera na ekosystem. Opowiada historie powiązane z wymieraniem gatunków, zmianami klimatycznymi, zanieczyszczeniem środowiska. Stawia także pytanie o przyszłość muzeum historii naturalnej i wyznacza przestrzeń do refleksji o zagrożeniach, z jakimi ludzkość będzie mierzyć się w przyszłości. Przestrzeń ta stanowi forum dyskusji o tym, jak uchronić się przed ekologiczną katastrofą.

Muzeum antropocenu to wystawa przygotowana przez studentów i studentki oraz pracowników i pracowniczki Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Muzeum Przyrodniczym oraz Muzeum Współczesnym Wrocław. Studenci i studentki uczestniczący w konwersatorium specjalizacyjnym mieli za zadanie „interweniować” w ramy wystawy stałej Muzeum Przyrodniczego. Idea „muzeum historii naturalnej” wywodzi się z nowoczesnego podziału świata na „naturę” i „kulturę”, a narracja, jaką opowiada, kończy się zazwyczaj wraz z pojawieniem się człowieka. Prezentowane na wystawie prace stanowią próbę „pokazania antropocenu”, postulowanej nowej epoki w dziejach Ziemi, w której człowiek stał się dominującym czynnikiem wpływającym na procesy biologiczne i geologiczne.

Muzeum antropocenu to także próba przerzucenia pomostu między nauką a sztuką – muzeum przyrodniczym a muzeum sztuki współczesnej. Dlatego na wystawie pokażemy wideo Joana Bennàssara z kolekcji Muzeum Współczesnego oraz prace Marianny Szczygielskiej (Max Planck Institute for the History of Science w Berlinie) i Alberta Wrotnowskiego, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.


STUDENCI i STUDENTKI
Michalina Bronowiska, Katarzyna Dostatni, Klaudia Gołębiowska, Daria Janusz, Monika Kaleta, Dominika Kubica, Szymon Lazarowicz, Wiktoria Otachel, Krzysztof Pigdanowicz, Joanna Wąsik, Karolina Wiśniewska, Marcel Wiśniewski, Dominika Wiśniowska, Magdalena Żabska

ZESPÓŁ
Koncepcja:
Jacek Małczyński, współpraca: Renata Tańczuk [Instytut Kulturoznawstwa UWr., Laboratorium Humanistyki Współczesnej]

Konsultacje:
Jan Kotusz, Jacek Stefaniak, Daniel Kulik [Muzeum Przyrodnicze UWr.]
Anna Krukowska, Paweł Bąkowski, Joanna Kobyłt, Magdalena Skrabek [Muzeum Współczesne Wrocław]

Projekt graficzny:
Martyna Kostrzycka

Dokumentacja fotograficzna:
Szymon Lazarowicz

ORGANIZATORZY
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego
Muzeum Współczesne Wrocław
Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego: Laboratorium Humanistyki Współczesnej


Zakupy prac do kolekcji MWW dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. Nazwa programu: Narodowa kolekcja sztuki współczesnej.

Logotyp, na białym tle z lewej strony zarys godła Polski - orła w koronie. Po prawej stronie napis Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego