Wystawa „Przenikanie” jest zapisem procesów badawczych, działań i warsztatów, które odbyły się na początku października 2016 roku w Obornikach Śląskich, Bagnie, Rościsławicach i Żmigrodzie. Poza pracą z młodzieżą i mieszkańcami podwrocławskich wsi i miast zaproszeni do projektu artyści, animatorzy, edukatorzy stworzyli własne, indywidualne obrazy, tłumaczące na język uniwersalny to, co lokalne, niewidoczne czy zapomniane. Po raz kolejny mieliśmy okazję wejść w bogatą i krętą historię Dolnego Śląska, tkankę naznaczoną losami Czechów, Niemców, Polaków, Ślązaków oraz podjąć dialog się z jej współczesnością, wciąż mocno osadzoną w przeszłości.

U podstaw „Przenikania” leży dryf, swobodna wędrówka oparta na intuicji oraz podążaniu za przypadkiem. Jest to gra faktu z subiektywnością. Tego, co indywidualne, podmiotowe z obowiązującą prawdą. Historiografia służy tu jako ważny impuls, inspiracja, z drugiej zaś strony jako wstępne narzędzie do rozpoznana terenu i intuicyjnej kreacji. Całość działania koncentruje się bowiem na zniekształceniach czasu i miejsca, jakich dokonuje nasza pamięć i osobowość.

Na ten tak bogaty, złożony kulturowo i historycznie teren zaprosiliśmy piętnastu artystów. Wszyscy oni zmierzyli się z trudnym zadaniem: podjęcia dialogu z historią, kontekstem społecznym czy też zastanymi elementami krajobrazu miast, osobistymi narracjami i doświadczeniami ich mieszkańców. W wielu pracach wyraźnie odczuwalny jest motyw dryfu, spaceru, podążania za intuicją, czy wręcz poddanie się przeczuciom, które dopiero finalnie odsłaniają autorom swoje sensy. Poza wątkami melancholii, ulotnych wspomnień, pojawiają się opowieści o naszej duchowości, grzechu, odkupieniu, słabości człowieka. Z drugiej zaś strony mamy historie o ludzkiej sile i jej kulcie, podziałach społecznych. Powstały też prace inspirowane field recordingiem, land artem czy eksperymentem z percepcją przestrzeni.

Ta wielowątkowa oraz różnorodna opowieść to próba twórczego spojrzenia na wciąż kształtującą się społeczną tkankę, odczytania kulturowej spuścizny tych szczególnych miejsc na nowo, stworzenia map mentalnych tych terenów. Subiektywne opowieści o czasie i przestrzeni, mówiące „tu i teraz”, przenikają się z tym, co ukryte czy wyparte z pamięci. Odległości i relacje przestrzenne ulegają zniekształceniu. Wielkości ulic, kąty pomieszczeń, kolory i faktury przeobrażają się pod wpływem działania czasu. Przestrzeń i emocje zmieniają swoje wymiary i znaczenia. Na mapach życia mamy wiele miejsc szczęśliwych, tragicznych i zupełnie obojętnych. Istnieje nieskończona liczba odwzorowań świata, tworzących codziennie zapisy na nowo zniekształcającej się rzeczywistości…

www.przenikanie.com

Organizator: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
Współorganizatorzy: Gmina Oborniki Śląskie, Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie, Muzeum Współczesne Wrocław
Partnerzy: Wydział Promocji i Organizacji Pozarządowych w Obornikach Śląskich, Obornicki Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa, Samorząd Uczniowski Gimnazjum im. M. Rataja w Żmigrodzie, Teatr Westa w Żmigrodzie
Mecenat: Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Burmistrz Gminy Żmigród

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego