Instalacja ze szkła i gazet finansowych jest wykonana w formie koła – symbolu władzy, prawa, doskonałości, jak również zmiennej fortuny. Powierzchnia koła jest pokryta warstwami potłuczonego szkła, pod którym leżą gazety otwarte na stronach z giełdowymi notowaniami. Zimne, potłuczone, ostre szkło nie symbolizuje niczego dobrego. Jest wręcz przeciwnie – mówi o tym, że beztroska gra finansowa jest niebezpieczna, i że może pogrzebać nie tylko „graczy” ale także zwykłych ludzi.

Tytuł wystawy „Wszystkie rewolucje nie były przewidziane” jest przede wszystkim ostrzeżeniem przed konsekwencjami obecnej polityki oraz niekontrolowanej gry na tak zwanym. „wolnym rynku”: zamykane są fabryki i przenoszone tam, gdzie praca robotników jest tańsza, a prawa kapitalistów są ważniejsze niż los prostego człowieka. To właśnie „wolny rynek”, w który neoliberałowie wierzą jak w Boga, zubaża nasze społeczeństwa i obarcza je odpowiedzialnością za kryzys. Tak rażąca niesprawiedliwość może mieć poważne konsekwencje – rewolucje często kończą się krwawo i, tak jak mówi tytuł wystawy, są nie przewidziane.

Sonia Rolak
——-

Tytuł wystawy jest cytatem z wystąpienia Zygmunta Baumana podczas konferencji we włoskim Trydencie. Instalacja ze szkła i papieru oraz kilka innych prac, które pokaże artystka stanowią komentarz do aktualnej sytuacji społeczno-politycznej na świecie. Sonia Rolak zwraca naszą uwagę na kruchość i zwodniczość systemu gospodarczego. Ma wywołać w nas refleksję na temat nierówności ekonomicznych i wszelkich innych społecznych niesprawiedliwości, na które reakcja może kiedyś przyjąć masową, rewolucyjną formę. Przykładem takich ruchów społecznych jest ruch Oburzonych („Occupy”). Wystawie będzie towarzyszył cykl spotkań – wykładów, dyskusji, pokazów filmowych – pod wspólną nazwą: „WYCHODZIMY!”.