Wystawa podsumowująca projekt DTZSP Warsztat Wyrazu adresowany do dorosłych pasjonatów sztuki.

“Dzieło sztuki jest wyjątkowym rezultatem wyjątkowego temperamentu. Jego piękno powstaje dlatego, że twórca jest tym, czym jest. Nie ma nań wpływu fakt, że inni ludzie chcą tego, czego chcą.”
Oscar Wilde
Na warsztatach w trakcie 10 spotkań przybliżyliśmy uczestnikom nowe zjawiska zachodzące w sztuce współczesnej. Ilustrowanym prelekcjom towarzyszyła żywa dyskusja, między innymi o motywacji artystów, użytych prze nich środkach wyrazu jaki i interpretacji ich działań. W części praktycznej pierwszych pięciu spotkań przećwiczyliśmy wolność procesu twórczego, eksperymentując z przygotowanymi przez nas materiałami. W kolejnym etapie omawialiśmy propozycje prac na wystawę. Za punkt wyjścia przyjęliśmy tu preferencje i indywidualne fascynacje twórcze uczestników.
Program realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Wrocławia