„Własną miarą II”
Wystawa studentów i absolwentów fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Wystawa prezentuje wybór kilkunastu realizacji powstałych w ostatnich latach w Pracowniach Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Prace, które powstały podczas studiów bądź jako dyplomy, są rodzajem artystycznego debiutu, początkiem drogi twórczej młodych ludzi.

Wystawa traktuje o ryzyku, jakie podejmują autorzy indywidualnego spojrzenia na rzeczywistość. O budowaniu dystansu w stosunku do wspólnej miary, spoiwa niezbędnego w życiu każdej zbiorowości. Wspomniana wspólna miara, jeśli zastosować ją w sztuce, z zasady pozostaje w sprzeczności z każdą częścią, która miała by w jej skład wchodzić. Liczy się przede wszystkim to, co indywidualne.

Tytuł wystawy odnosi się zarówno do indywidualnej miary w odniesieniu do każdej prezentowanej realizacji, jak i własnej miary, która zdaniem kuratorów wystawy, stanowi istotny rys nauczania sztuki – fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Specyficzne napięcie miedzy indywidualnym a zbiorowym jest obecne w każdej pracy prezentowanej na wystawie. Młodzi twórcy często podejmują działania, w których silnie zaznacza się element autotematyzmu.

Sztuka prawie zawsze posiada charakter autotematyczny. Jest środkiem, dzięki któremu możliwe staje się przekazanie indywidualnej ekspresji wbrew wspólnej, bezpiecznej mierze zbiorowości. W prezentowanych pracach autorzy wykorzystują często własną postać i bezpośrednie, osobiste odniesienia, dzięki czemu ich propozycje zyskują za sile i autentyczności.

Piotr Wołyński