Wystawa Wacława Ropieckiego „Archipelag Podróżującej Galerii” opiera się głównie na jego fotografiach z cyklu „Księga Podróżującej Galerii WIĘCEJ ŚWIATŁA!”. To tworzony już czwartą dekadę cykl dokumentujący różne osoby w trakcie oglądania aktualnego stanu tej właśnie „Księgi”. Wszystkie ukazane osoby i miejsca stanowią jakby archipelag spajany powinowactwem sztuki. Nie widzimy jednak dzieł sztuki ani też nie pretendują do nich fotografie dokumentujące – wraz z opisami – konkretne spotkania. Jednak to właśnie okazuje się najprostszą drogą do wskazania na bezinteresowne duchowe aspiracje ich uczestników.

Dla Wacława Ropieckiego spotkania z innymi ludźmi zawsze były główną motywacją i celem działań. Wystawa zwraca na to uwagę poprzez zaznaczenie efektów działalności artysty we wrocławskiej studenckiej grupie Format (1972–1976), współpracy we Wrocławiu z artystami galerii PERMAFO (1978–1980), Foto-Medium-Art czy z łódzką Kulturą Zrzuty po 1981 roku. Kolejnymi formami jego aktywności były podróże i prezentacje ksiąg dokumentujących kontakty artystyczne, a następnie poświęcenie się misjonarsko-charytatywnej działalności na dalekim wschodzie Rosji (1991–2004), gdzie tworzył kroniki spotkań z ludźmi poprzez autorski biuletyn „Zmień Świat”.

Aktualną formą jego kontaktów jest rozsyłanie elektronicznych edycji „Zbioru Szkiców Projektów i Scenariuszy PORANNA KAWA”. Wystawa prezentuje też indywidualne dzieła Wacława Ropieckiego z różnych okresów – fotografie i kolaże – ale wskazuje przede wszystkim na jego ideę spotkań, których celem jest zabieganie „o bliższy międzyludzki kontakt” – jak wyraził to w tytule wystawy prac polskich artystów, którą zorganizował w Amsterdamie w 1985 roku.