Interaktywna podróż w przestrzeń budowy obrazu.


 
Przed wynalezieniem fotografii najdoskonalszym medium zapisu doświadczenia wzrokowego było malarstwo. Proces budowania obrazu malarskiego polegał na nakładaniu kolejnych warstw farby. Dziś, w epoce Photoshopa, równie sprawnie malujemy fotografią. Zdjęcia z różnych źródeł mogą nam służyć jako warstwy, elementy składowe jednego obrazu.
 
„Warstwy barw” to autorska aplikacja edukacyjna – narzędzie do rozwoju myślenia wzrokowego, wprowadzające uczestników w świat barw podstawowych i podstaw kompozycji. W tej interaktywnej aplikacji wielowątkowe elementy ułożone w grupy sześciu barw podstawowych, możemy umieszczać na tle sześciu kolorystycznie kontrastujących pól. Zabawa umożliwia budowanie indywidualnych historii obrazkowych bez względu na umiejętności manualne użytkowników.

Zestawiając ze sobą motywy, które w przestrzeni trójwymiarowej nie mogły by się spotkać, odkrywamy między nimi zaskakujące połączenia. Nietypowi bohaterowie układanych kompozycji mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy barwnymi sceneriami, zmieniać swoją wielkość i położenie lub stawać się na wpół widzialne. W dowolnym momencie można zatrzymać scenariusz budowanej historii i zapisać ją na komputerze.