start: 18 stycznia (piątek) o godz. 18.00

Już prawie czterdziestu artystów mogło zaprezentować swoje prace na piątym piętrze Muzeum Współczesnego Wrocław, w ramach projektu Woliery. Klatki są miejscem specyficznym, wyzwaniem dla artystów, którzy już nie raz udowodnili, jak bardzo ta surowa przestrzeń może zmieniać się w zależności od ich inwencji. Indywidualna forma zagospodarowania wolier to cecha, która wyróżnia ten projekt. Każdy artysta sam decyduje, w jaki sposób chce zaprezentować swoją sztukę.

W siódmej edycji Wolier udział wezmą:

1. Manfred Bator
facebook.com/OkArtGaleriaSztuki
Na wystawie zaprezentowane zostaną prace z trzech serii; „100 twarzy Charona”, „Stany Umysły Kota P.” oraz dwa autoportrety wykonane w technice druku cyfrowego. Główną cechą prezentowanych realizacji są wyimaginowane historie nie mające wiele wspólnego z rzeczywistym światem, jednak dające możliwość realizacji prac przy użyciu ekspresyjnych środków wyrazu plastycznego.

2. Agnieszka Braun
„Immanencje” to cykl grafik komputerowych powstałych w 2011-12r., będących osobliwymi introspekcjami. Ukazuje ekspresję osobowości autorki. Porusza problem złożoności człowieka jako jednostki nie posiadającej stałego Ja. Osobowość człowieka składa się z wielu oddzielnych Ja, bardzo często sobie nieznanych, nigdy nie spotykających się ze sobą lub odwrotnie – wrogich sobie, wzajemnie się wykluczających.

3. Edyta Duduś
www.edytadudus.carbonmade.com
Studentka IV roku Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Zanim zajęła się w pełni malarstwem, ukończyła studia o kierunku marketing oraz z zakresu psychologii. Skupia się na malarstwie sztalugowym oraz kolażach. Cykl obrazów „O bezradności ludzkiej” powstał w 2011 roku. To opowieść o bezradności ludzi wobec zdarzeń losowych. Poczucie chwilowego braku kontroli nad życiem, konieczność poddania się nieznanej sile, dotyczy niemal każdego z nas, bez względu na role jakie odgrywamy na co dzień.

4. Adam Grudzień
grudzienadam.blogspot.com
Intencją projektu jest zobrazowanie natury siły. Przy pomocy cytatów filmowych Adam wykorzystuje potencjał He-mana. Heros narażony na liczne pułapki, mieczem i wolą udowadnia jakie uwarunkowania oddzielają go od sił zła. Zatem – mocy przybywaj!

5. IP Group
identityproblemgroup.com/
Total annihilation has been televised. Wrocławski kolektyw artystyczny IP Group w dzień KOŃCA ŚWIATA planowanego na 21 grudnia 2012 roku ukrył się w bunkrze MWW. W sztuce. Ten Koniec Świata trwa. W śpiworach, prowiancie suchym i mokrym, w materiałach przetrwalnikowych, w nasionach warzyw i ziarnach. W próbach rejestracji przeszłości: zdjęciach, pamiętnikach, książkach. W obrazie i w języku. W tym, co niezbędne do zapoczątkowania nowej cywilizacji. W wyczekiwaniu.

6. Karolina Pietrzyk
„Dla kwiatów, listowia i pszczół kolonia nadal była rozsłoneczniona, ale tkwiło w niej zło. Cud róży w wolierach.”

7. Krzysztof Rubach
facebook.com/KrzysztofRubachMalarstwo
Najczęściej podejmowanym przez artystę tematem w malarstwie jest akt, pozwalający mu przede wszystkim na poszukiwania formalne, ale nie tylko – „Z czysto formalnej zabawy akt przeistacza się w pytanie o to, czym jest człowiek. Staram się traktować ciało jak przedmiot, często obiekt seksualny, ale też tworzywo służące pokazywaniu pewnych idei. Usiłuję pytać o to, co tkwi w człowieku oprócz mięśni, narządów i skóry, paradoksalnie pokazując jedynie materialny charakter malowanych modeli.”

8. Marek Ruszkiewicz
Prace z symboliką w domyśle, które nabierają zupełnie innej wartości w momencie zbliżania ze sobą. Pojedynczy element zbioru wydaje się być dużo uboższy w przekazie. W chwili kiedy poszczególne części zaczynają tworzyć całość mamy do czynienia z niejednoznaczną/ciekawszą sytuacją.

9. Seweryn Swacha
„Czerń to tajemnica bez początku i końca, jej nurt jest bezpieczny i miękki*”. „Czarny nurt” to cykl obrazów, rysunków, grafik i fotografii na temat irracjonalnych leków, koszmarów które nie straszą, ale raczej koją i domagają się akceptacji. Na wystawie zaprezentuje część grafik pochodzących z cyklu.

10. Monika Waryszak

Zajmuje się abstrakcyjną twórczością z pogranicza malarstwa i instalacji, w swoich pracach odwołując się do natury i jej form organicznych. Poszukuje własnych sposobów wyrazu, nie ograniczając się jedynie do tradycyjnego malarstwa sztalugowego – pracuje m.in. z użyciem piasku, ziemi i popiołu. Tematem, który szczególnie interesuje Autorkę jest zagadnienie ciszy (rozumianej również jako pauzy, oddechu, czy po prostu zatrzymania), jak również tego, co może ją rozbić, zakłócić.