„Cybernetyczny Układ Sterujący” jest nazwą cyklu instalacji tworzonych przez Zbigniewa Makarewicza na podstawie koncepcji opracowanej w 1968 roku. Kolejne modele C.U.S. zawierają stałe elementy (różnie interpretowane) jak np. „Centralny Generator Pulsacji Układu”, „Indykator Dedukcji Na Płaszczyźnie Zespolonej”, „Zespół Pamięci Komórkowej”, „Schemat Kierunkowy Sterowania”.

Inspiracją dla idei C.U.S. był obraz Jacka Malczewskiego p.t. „Błędne koło” („Główny Algorytm Sterowania”). W myśl intencji Autora C.U.S. nie jest tzw. „dziełem sztuki”, lecz dziełem nowoczesnej myśli technicznej, symbolem współczesnej cywilizacji. Aktualna realizacja „C.U.S. – Model MWW – 2012/2013 (w budowie)” rozpoczęła się w marcu 2012 roku na terenie MWW z udziałem wielu konsultantów i podwykonawców, zgodnie z tradycją budowy kolejnych modeli C.U.S. Od 18 stycznia do 11 lutego 2013 można będzie obserwować intensywne prace kończące budowę nowego modelu Cybernetycznego Układu Sterującego.