28.08.2021 (sobota), Opolno-Zdrój
 

  • godz. 16.00: Otwarcie wystawy Zdroje wyobraźni (miejsce: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. PCK, ul. Narutowicza 7a)
  • godz. 16.00: Przywitanie przez organizatorów i wprowadzenie w tematykę wystawy przez kuratorkę Magdalenę Worłowską
  • godz. 16.30: Odrodzenie Sprawiedliwości społecznej – performans Wiktorii Kruk (miejsce: skwer przy ul. Rzeźniczej i ul. Narutowicza, przy cokole rzeźby Sprawiedliwość społeczna)
  • godz. 17.00: Odkrywki. Dyskusja podsumowująca i poczęstunek (miejsce: miejsce: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. PCK, ul. Narutowicza 7a)
  • godz. 18.30: krótkie spotkanie z autorami rzeźby społecznej „Na lipę” pod lipą (miejsce: skwer przy ul. Kasztanowej 12, świetlica wiejska)
  • godz. 19.00: performans Nati Krawtz i Marii Bitki pt. Jak pływać (miejsce: stary basen kąpielowy w lesie przy skrzyżowaniu ulic Sportowej i Bogatyńskiej)
  • godz. ok. 19.30–20.00: formowanie szkła w ogniu palnika plenerowego – działanie Natalii Komorowskiej (miejsce: Witryna sztuki, ul. Kasztanowa 10)

 
 
OPIS WYDARZEŃ:

godz. 16.00

Otwarcie wystawy Zdroje wyobraźni

miejsce: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. PCK, ul. Narutowicza 7a

artystki: Kinga Bartniak, Natalia Komorowska, Wiktoria Kruk, Iwona Ogrodzka

kuratorka: Magdalena Worłowska

Wystawa Zdroje wyobraźni podsumowuje rezydencje artystyczne Wiktorii Kruk, Iwony Ogrodzkiej i Kingi Bartniak oraz Natalii Komorowskiej, które odbyły się w Opolnie-Zdroju w ramach projektu Odkrywki. Program obchodów 50. rocznicy Pleneru Ziemia Zgorzelecka ‘71 między czerwcem a sierpniem 2021 roku. Plener sprzed pięćdziesięciu lat stał się inspiracją dla autorskich realizacji młodych artystek, które swoje działania oparły na partycypacji społecznej i procesualności. Swoją twórczość skoncentrowały na współczesności Opolna-Zdroju i jego tajemniczych zakątkach. To miejsce okazało się zdrojem wyobraźni zarówno dla rezydentek, jak i wszystkich uczestników przeprowadzonych przez nie działań.


Przywitanie przez organizatorów i wprowadzenie w tematykę wystawy przez kuratorkę Magdalenę Worłowską

godz. 16.00

miejsce: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. PCK, ul. Narutowicza 7a

Podczas krótkiego oprowadzania po wystawie Zdroje wyobraźni kuratorka i artystki osobiście opowiedzą o prezentowanych na wystawie realizacjach.


Odrodzenie Sprawiedliwości społecznej – performans Wiktorii Kruk

godz. 16.30

miejsce: skwer przy ul. Rzeźniczej i ul. Narutowicza, przy cokole rzeźby Sprawiedliwość społeczna

Artystka podczas wernisażu wystawy Zdroje wyobraźni przedstawi performans Odrodzenie sprawiedliwości społecznej, będący komentarzem do zniszczonej rzeźby Sprawiedliwość społeczna.


Odkrywki. Dyskusja podsumowująca i poczęstunek

godz. 17.00

miejsce: sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej im. PCK, ul. Narutowicza 7a

Nie jest naszym zamiarem doprowadzenie do powstania na tym plenerze trwałych realizacji plastycznych w terenie. Od uczestników pleneru oczekujemy przede wszystkim różnych szeroko pojętych propozycji artystycznych – pisali w swoim manifeście organizatorzy Pleneru Ziemia Zgorzelecka ’71 – Jan Chwałczyk, Antoni Dzieduszycki i Jerzy Ludwiński. Organizatorzy spodziewali się, że wydarzenie będzie miało swoją kontynuację w kolejnych latach, przy coraz ściślejszej współpracy z gospodarzami terenu, jednak nigdy nie wrócili do Opolna-Zdroju.

Okazją do takiego powrotu jest program Odkrywki, realizowany 50. lat później. W trakcie trzech letnich rezydencji za sprawą młodych artystek – Wiktorii Kruk, duetu Kingi Bartniak i Iwony Ogrodzkiej oraz Natalii Komorowskiej – Opolno-Zdrój ponownie zmieniło się w twórczo-badawczą przestrzeń.

O potrzebach rysujących się na granicy kultury, sztuki i ekologii oraz o tym, co wyniknęło ze spotkania artystek z mieszkańcami porozmawiamy w trakcie dyskusji podsumowującej projekt.

Uczestniczki:

Małgorzata Rzerzycha-Myśliwy – edukatorka, producentka i koordynatorka wydarzeń kulturalnych. Ukończyła studia na kierunkach: historia sztuki, sztuka i wzornictwo ceramiki, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ze specjalnością komunikacja wizualna. Koordynatorka projektu Odkrywki w Muzeum Współczesnym Wrocław.

Anna Wilczyńska – sołtyska Opolna-Zdroju, prezeska Stowarzyszenia Na Trójstyku.

Maria Wrońska – absolwentka rzeźby w pracowni prof. Leona Podsiadłego w PWSSP we Wrocławiu. W latach 2012–2018 opiekunka Projektu Mediacji Sztuki „Wokół Areny Jerzego Beresia”. Pracuje na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki wrocławskiej ASP, prowadząc Pracownię „Studium Relacji Przestrzennych. Z ramienia Akademii Sztuk Pięknych, im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu wspólnie z Mariuszem Kosibą kieruje projektem Odkrywki

Rezydentki:

Wiktoria Kruk – studentka III roku grafiki wrocławskiej ASP. W procesie twórczym ważne jest dla niej przekraczanie własnych granic i możliwości. W swoich pracach nawiązuje bezpośrednio do przebytych doświadczeń, bada otoczenie i strukturę rzeczywistości. W 2020 otworzyła we własnym ogrodzie Galerię Gnuj. W tym samym roku założyła z Anią Kacprzak kolektyw Ty i Ja. W 2021 została laureatką konkursu fotograficznego Wystaw się w CSW 2021 organizowanego przez CSW w Toruniu.

Kinga Bartniak – badaczka wizualna urodzona we Wrocławiu. Absolwentka wrocławskiej ASP, studiowała również na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. W 2019 rozpoczęła pracę doktorską na temat przestrzeni pomiędzy pracą a czasem wolnym. Poszukuje neutralnych, opartych na gradientach przestrzeni, które zachęcają do otwartej komunikacji. Korzysta z różnych mediów, ale głównie pracuje z wideo i tworzy obiekty.

Iwona Ogordzka – zajmuje się malarstwem i sztuką wideo. Współpraca z innymi artystami i artystkami stanowi bardzo istotną część jej pracy. Od kilku lat razem z Karoliną Balcer tworzy Why Quit. Od 2020 wspólnie z Alą Savashevich i Pamelą Bożek działa w nieformalnej grupie Bezgraniczna Pomoc. Doktorantka ASP we Wrocławiu.

Natalia Komorowska – uczęszczała do Liceum Plastycznego im. Stanisława Wyspiańskiego, gdzie specjalizowała się w szkle artystycznym, następnie na ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (2015–2020) i ASP w Bratysławie (2019). Pracuje w szkle już ponad 10 lat. Aktualnie przygotowuje się do obrony pracy magisterskiej na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP, równolegle studiując na kierunku Mediacja Sztuki.

Moderatorka:

Anna Ptak – kuratorka projektów artystyczno-badawczych, z wykształcenia antropolożka kultury, zainteresowana ekologicznymi i politycznymi uwikłaniami praktyk kulturotwórczych. Redaktorka książek, współkuratorka międzynarodowego programu rezydencji i kuratorka wystaw w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, m.in. kurz/dust/ghobar (2015, z Amandą Abi Khalil), Maja Bekan: 23 zgromadzenia (2017), Blue Box. Five Pieces on a Background (2016, Izolyatsia, Kijów). Kuratorka wystawy Amplifikacja natury prezentowanej na tegorocznej 16. Międzynarodowej Wystawie Architektury — La Biennale di Venezia.


godz. 18.30

Spotkanie z autorami rzeźby społecznej „Na lipę” pod lipą

miejsce: skwer przy ul. Kasztanowej 12, świetlica wiejska

Autorem koncepcji „Na lipę” pod lipą czyli rzeźby-ławki jest Dominik Podsiadły. Rzeźba powstała we współpracy z mieszkańcami Opolna-Zdroju – Kamilem Kowaliszynem oraz Bartkiem Kozłowskim. Przez prawie dwa miesiące, powoli, tworzony był projekt ławki, zbierane materiały, takie jak kamień i drewno. W pracowni w Opolnie-Zdroju powstawały następnie elementy, wymyślane były metody adaptacji ławki do drzewa, tak aby można było usiąść wokół lipy znajdującej się w samym sercu wsi. Kluczowe było opracowanie metody połączenia drewna metodą nawiązującą do lokalnej techniki przysłupowej. Rzeźba stanowi kontinuum przeszłości i przyszłości, pamięta o lokalnej tradycji ciesielskiej, służy kontaktom społecznym i przypomina o korzyściach, jakie ludziom dają korony drzew.

Podczas spotkania zostanie też przymocowana tabliczka z fragmentem fraszki Jana Kochanowskiego Na lipę: Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie, link do tekstu fraszki.

Dominik Podsiadły – zajmuje się szerokim spektrum sztuk wizualnych – od malarstwa poprzez instalacje i asamblaż aż do sztuki nowych mediów, realizując projekty będące swoistym konceptualizmem 2.0. Jego najważniejszym projektem kuratorskim z zakresu nowych mediów jest rozwijany od 2014 projekt #nfcdab – „Komunikacja Bliskiego Zasięgu – Uderzenie Sztuki Cyfrowej”. Studiuje Mediację Sztuki na ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu.


Performans Nati Krawtz i Marii Bitki pt. Jak pływać

godz. 19.00

miejsce: stary basen kąpielowy ukryty w lesie przy skrzyżowaniu ulic Sportowej i Bogatyńskiej (przy drodze do Jasnej Góry)

Performans odnosi się do kluczowych zagadnień związanych z rezydencjami, takich jak pamięć, wyobraźnia, natura, woda, i łączy się z bardzo ważnym w pamięci wielu mieszkańców Opolna-Zdroju miejscem jakim był basen. 28 sierpnia 2021 znów zatętni on życiem!

Poniemiecki basen w Opolnie-Zdroju (Bad Oppelsdorf) w świadomości lokalnej społeczności funkcjonuje jako figura zniszczenia. Opuszczony i zrujnowany poddaje się sukcesji roślin. Od wielu lat w niecce nie było wody, ale niektórzy mieszkańcy pamiętają jeszcze, że uczyli się tutaj pływać. W Opolnie-Zdroju wody nie ma nie tylko w słynnym basenie, ale też w domach zdrojowych i zakładach kąpielowych, tak licznych na początku XX wieku.

Podążająca za nurtem niebieskiej humanistyki Nati Krawtz zwraca uwagę na fakt, że dostęp do wody jest jednym z podstawowych praw wszystkich żyjących na Ziemi istot. Pływanie i bycie w wodzie jest dla tej artystki podstawową praktyką artystyczną. Uważa ona, że jest to naturalna zdolność wszystkich ssaków, rozpoczynających swoje życie w wodach płodowych. Niemniej jednak jest stopniowo wymazywana z pamięci procesualnej podczas nauki chodzenia i pionowania się / przyjmowania wertykalnej pozycji. Tymczasem przemieszczanie się w wodzie odbywa się w pozycji horyzontalnej.

Krawtz pyta zatem jak pływać w suchym basenie? A w konsekwencji jak żyć bez wody?

Nati Krawtz – artystka-pływaczka, kuratorka, badaczka sztuki. Od kilku lat jej działalność skupia się na tematyce hydrologicznej. Jej poszukiwania zazwyczaj zaczynają się od wejścia do wody – pływanie traktuje jako swoją praktykę artystyczną. Na co dzień pływa w kamionce Bolko w Opolu, ale nie odpuszcza żadnej okazji, aby pobyć w wodzie.

Maria Bitka – artystka, doktorantka ASP we Wrocławiu. Posługuje się różnymi mediami, tworzy performance, instalacje, obiekty, często dokumentacja jej działań staje się równoprawnym utworem artystycznym. Dużą wagę przywiązuje do procesu powstawania swoich prac nie lekceważąc jednak wizualnej / zmysłowej atrakcyjność swoich realizacji. Hobbystycznie śpiewa w zespole śpiewu tradycyjnego Niezłe Ziółka. www.mariabitka.pl


ok. 19.30–20.00

Formowanie szkła w ogniu palnika plenerowego – działanie Natalii Komorowskiej

miejsce: Witryna sztuki, ul. Kasztanowa 10

Formowanie szkła w ogniu palnika plenerowego to swobodne podgrzewanie szkła w wybranym punkcie poprzez trzymanie elementu w płomieniu o temperaturze ok. 800–900 stopni Celsjusza, co wzmacnia jego elastyczność i możliwości rzeźbiarskie. Najczęściej do tego działania wykorzystuje się szkło już wcześniej przygotowane w laskach. Można jednak pracować także na materiale pozyskanym z odpadów szklarskich – stłuczonych butelek lub słoików, by przetopić je na małą formę użytkową (np. biżuterię) lub organiczną formę artystyczną.


Kuratorka wystawy Zdroje wyobraźni Magdalena Worłowska – w 2020 roku obroniła na Uniwersytecie Wrocławskim doktorat z historii sztuki pt. Początki sztuki ekologicznie zaangażowanej w Polsce. Także absolwentka lingwistyki stosowanej i filologii romańskiej. Na temat sztuki ekologicznie zaangażowanej opublikowała kilkanaście publikacji naukowych w polskich i międzynarodowych monografiach i czasopismach, prowadziła wykłady między innymi w BWA w Tarnowie i MSN w Warszawie. W 2019 roku rozpoczęła działalność kuratorską – razem z Natalią Krawczyk kuratorowała wystawę Klęska urodzaju w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu.


Organizatorzy:
Muzeum Współczesne Wrocław
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Partnerzy:
Sołtys i Rada Sołecka Opolna-Zdrój
Stowarzyszenie Na Trójstyku

Partnerzy medialni:
Telewizja Bogatynia, ArtRadio Bogatynia, Portal Zgorzelec.info, TVP3 Wrocław, Polskie Radio Wrocław, Radio RAM, Portal Rynek i Sztuka