OGŁOSZENIA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

– SPECJALISTA DS. EKSPLOATACJI I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCI

Zakres obowiązków:     

 • Koordynacja zadań remontowych i inwestycyjnych w budynkach Muzeum;
 • Nadzór nad konserwacją instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu budynków Muzeum;
 • Kontrola bezpieczeństwa technicznego wystawianych eksponatów;
 • Kontrola utrzymania czystości i porządku w budynkach Muzeum oraz w ich bezpośrednim otoczeniu;
 • Zapewnienie prawidłowego oznakowania budynków i ekspozycji Muzeum;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Pracodawcę;
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z budynkami;
 • Organizacja okresowych przeglądów stanu technicznego budynków;
 • Utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków i ich wyposażenia;
 • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami;
 

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane techniczne/zarządzanie nieruchomościami);
  • min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • Znajomość zagadnień technicznych;
  • Znajomość przepisów z zakresu P. Poż i BHP;
  • Mile widziane uprawnienia SEP do 1kV;
  • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność;
  • Umiejętność analitycznego myślenia i diagnozowania problemów technicznych.
 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • Dodatek stażowy
 • Praca od poniedziałku do piątku
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Bezpłatny parking dla pracowników dojeżdżających samochodem lub rowerem;

Wymagane dokumenty:

CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie/kwalifikacje.

 Aplikacje należy składać do dnia 30.06.2024 r.

 • osobiście (biuro Muzeum Współczesnego Wrocław, pl. Strzegomski 2a)
 • pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumwspolczesne.pl;
 • pocztą na adres: Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, 53‐681 Wrocław
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu + 48 784 973 213.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami po wstępnej ocenie przesłanych aplikacji.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Współczesne Wrocławia (MWW), pl. Strzegomski 2a; 53- 681 Wrocław.

– KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY

Zakres obowiązków:     

 • Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością administracyjną oraz organizacyjno-prawną Muzeum;
 • Koordynacja pracy pracowników Działu Administracyjnego;
 • Przygotowywanie i obsługa postępowań przetargowych i innych zadań związanych z zamówieniami publicznymi, w tym sprawozdań z udzielonych zamówień;
 • Nadzór nad projektami inwestycyjnymi;
 • Nadzór nad procedurami kontroli zarządczej oraz polityką przetwarzania danych;
 • Organizacja, kontrola oraz nadzór bezpieczeństwa, w tym bhp oraz p/poż., na terenie obiektów użytkowanych przez Muzeum, ustalanie zasad eksploatacji i użytkowania obiektów oraz weryfikacje ich stosowania, dopuszczenie obiektów do ich użytkowania i nadzór nad przestrzeganiem warunków dopuszczenia obiektów do użytkowania;
 • Przydzielanie i cofanie dostępu do poszczególnych zasobów (np. danych, sieci, aplikacji, systemów). Okresowa weryfikacja nadanych uprawnień;
 • Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie bhp i ppoż.;
 • Obsługa strony internetowej BIP;
 • Koordynacja właściwego funkcjonowania komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Organizacja ochrony budynku i stały nadzór nad jego stanem bezpieczeństwa;
 • Koordynacja ubezpieczeń wystaw i transportów;
 • Nadzór zadań remontowych i inwestycyjnych w budynkach Muzeum;
 • Koordynacja realizacji umów przez dostawców usług;
 • Współpraca z zewnętrznymi podmiotami;
 • Przygotowanie sprawozdań (GUS, UM).
 

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana administracja, zarządzanie lub pokrewne);
  • 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
  • Znajomość przepisów z zakresu p.poż, BHP;
  • Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność;
  • Mile widziana znajomość zasad prowadzenia inwentaryzacji magazynu oraz środków trwałych.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • Pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • Dodatek stażowy
 • Praca od poniedziałku do piątku
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Parking dla pracowników dojeżdżających samochodem lub rowerem;

Wymagane dokumenty:

CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie/kwalifikacje.

 Aplikacje należy składać do dnia 30.06.2024 r.

 • osobiście (biuro Muzeum Współczesnego Wrocław, pl. Strzegomski 2a)
 • pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumwspolczesne.pl;
 • pocztą na adres: Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, 53‐681 Wrocław
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu + 48 784 973 213.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami po wstępnej ocenie przesłanych aplikacji.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Współczesne Wrocławia (MWW), pl. Strzegomski 2a; 53- 681 Wrocław.

- KURATOR WYSTAW

Zakres obowiązków:

 • Współpraca z artystami, kuratorami oraz podejmowanie innych działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektów wystaw i wydarzeń z zakresu sztuki współczesnej,
 • Tworzenie wystaw czasowych oraz publikacji MWW w charakterze kuratora, autora tekstów,
 • Nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami wystawienniczymi, środowiskami artystycznymi, naukowymi oraz wybranymi twórcami sztuki
 • Pisanie tekstów kuratorskich do wydarzeń realizowanych przez MWW, w szczególności do wystaw czasowych oraz tekstów krytycznych i naukowych.
 • Współpraca przy przygotowywaniu koncepcji wydawnictw

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne, historia sztuki lub kulturoznawstwo,
 • doświadczenie w pracy z artystami oraz przy produkcji wystaw i projektów z obszaru sztuki współczesnej,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w instytucji kultury,
 • biegła znajomość języka obcego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • Pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • Dodatek stażowy
 • Praca od poniedziałku do piątku
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Parking dla pracowników dojeżdżających samochodem lub rowerem;

Aplikacje należy składać do dnia 31.05.2024 r. osobiście (biuro Muzeum Współczesnego Wrocław, pl. Strzegomski 2a) pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumwspolczesne.pl;

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu + 48 784 973 213. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami po wstępnej ocenie przesłanych aplikacji.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Współczesne Wrocławia (MWW), pl. Strzegomski 2a; 53- 681 Wrocław

– MONTAŻYSTA MUZEALNY / KIEROWCA

Zakres obowiązków:

 • Montaż i demontaż obiektów muzealnych, sprzętu wystawienniczego z wykorzystaniem rusztowań i uwzględniając pracę na wysokości pow. 3 m (instalacja/wieszanie prac, malowanie ścian, stawianie ścianek G-K, podwieszanie i montowanie szyn/ półek mocujących, zabezpieczanie sprzętu, maskowanie okablowania, dostosowanie projekcji i oświetlenia wystaw)
 • Transport krajowy i zagraniczny dzieł sztuki, skrzyń pakowych i sprzętu wystawienniczego w ramach przestrzeni organizowanej wystawy
 • Pomoc w koordynacji i organizacji transportów; w tym załadunek i rozładunek transportów prac
 • Realizacja zakupów do produkcji wystaw
 • Utrzymanie pojazdu w stałej gotowości eksploatacyjnej
 • Drobne prace techniczne na terenie Muzeum
 • Opieka nad magazynem sprzętu technicznego
 • Wsparcie w organizacji eventów, wystaw, sympozjów, konferencji i wykładów

Wymagania:

 • Doświadczenie na stanowisku montażysty muzealnego/teatralnego mile widziane
 • Czynne prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia SEP G1
 • Umiejętność obsługi elektronarzędzi
 • Umiejętność obsługi sprzętu multimedialnego (projektory, tv, nagłośnienie)
 • Pełna sprawność psychoruchowa
 • Rzetelność, dokładność, kreatywność
 • Dyspozycyjność (wyjazdy służbowe 1-3 dni)

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
 • Pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • Dodatek stażowy
 • Praca od poniedziałku do piątku
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Parking dla pracowników dojeżdżających samochodem lub rowerem;

Aplikacje należy składać do dnia 16.06.2024 r. osobiście (biuro Muzeum Współczesnego Wrocław, pl. Strzegomski 2a) pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumwspolczesne.pl;

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 784 973 213. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami po wstępnej ocenie przesłanych aplikacji.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Współczesne Wrocławia (MWW), pl. Strzegomski 2a; 53- 681 Wrocław

 

– OPIEKUN KOLEKCJI– ASYSTENT MUZEALNY

Zakres obowiązków:

     1. Opieka merytoryczna nad międzynarodową kolekcją MWW:

 • sprawowanie opieki nad powierzonymi muzealiami przechowywanymi w magazynie i stanem samego magazynu
 • tworzenie kart katalogowych dzieł (dokumentacja naukowa),
 • gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie zasobami cyfrowymi dokumentacji fotograficznej zbiorów przy wykorzystaniu Repozytorium Cyfrowego
 • opracowywanie publikacji związanych z kolekcją muzeum (karty informacyjne, katalogi zbiorów, etc.),
 • typowanie dzieł do zakupu i prowadzenie negocjacji cenowych,
 • przygotowywanie tekstów naukowych, popularno-naukowych i not informacyjnych publikowanych na stronie internetowej muzeum oraz portalach zewnętrznych.
 • udział w inwentaryzacji zbiorów
 1. Wykonywanie zadań organizacyjno-administracyjnych związanych z przygotowywaniem i rozliczaniem dotacji celowych i wniosków MKiDN w zakresie organizacji wystaw, zakupów dzieł sztuki i projektów naukowo-badawczych (w tym publikacji).
 2. Stałe monitorowanie ruchu wystawienniczego i galeryjnego w Polsce i za granicą.
 3. Prowadzenie programów naukowo-badawczych w zakresie sztuki współczesnej, organizacja konferencji, sympozjów i debat.
 4. Organizowanie wystaw krajowych i współpraca kuratorska z partnerami zagranicznymi.
 5. Oprowadzania kuratorskie po wystawach organizowanych w MWW.
 6. Prowadzenie projektów w zakresie promocji i popularyzacji sztuki współczesnej.
 7. Współpraca z instytucjami kultury, artystami, partnerami zewnętrznymi (również międzynarodowymi), organizacjami społecznymi i sponsorami.
 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane: historia sztuki, fotografia/grafika komputerowa);
 • Odpowiedzialność i samodzielność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Dokładność, terminowość i aktywność w działaniu;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Dobra orientacja w ruchu wystawienniczym i galeryjnym w Polsce i za granicą.
 • Doświadczenie kuratorskie.
 • Doświadczenie w archiwizacji zbiorów sztuki współczesnej.
 • Biegła obsługa komputera (pakiety Office).
 • Wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy muzealniczej;
 • znajomość zasad prawa autorskiego, Ustawy o muzeach
 • znajomość programu MUZA
 • znajomość programów graficznych Adobe, Gimp itp.;
 • doświadczenie w prowadzeniu krajowych/międzynarodowych projektów wystawienniczych.
 • doświadczenie w organizacji konferencji, wydarzeń muzealnych lub spotkań popularyzujących sztukę współczesną.
 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia;
 • Umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • Pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • Praca od poniedziałku do piątku 8:00-16:00;
 • Możliwość rozwoju kompetencji zawodowych;
 • Przyjazną atmosferę pracy;
 • Parking dla pracowników dojeżdżających samochodem lub rowerem.
 

Wymagane dokumenty:

CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie/kwalifikacje.

 Aplikacje należy składać do dnia 30.06.2024 r.

 • osobiście (biuro Muzeum Współczesnego Wrocław, pl. Strzegomski 2a)
 • pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumwspolczesne.pl;
 • pocztą na adres: Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2a, 53‐681 Wrocław
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 784 973 213.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami po wstępnej ocenie przesłanych aplikacji.

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Współczesne Wrocławia (MWW), pl. Strzegomski 2a; 53- 681 Wrocław

KOMUNIKATY

Muzeum Współczesne Wrocław zaprasza do składania ofert na najem powierzchni użytkowej zlokalizowanej na dachu budynku, tj. na 6 piętrze Muzeum. 

Szczegółowe ogłoszenie o wynajmie: kliknij tutaj

Oferty w formie pisemnej należy składać do 03.06.2024 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Muzeum (pl. Strzegomski 2a, 53-681 Wrocław).

NABÓR NA WOLNE STANOWISKA

Ogłaszamy nabór na wolne stanowiska w Muzeum Współczesnym Wrocław. Zachęcamy do zapoznania się z ofertami i składania CV. Szczegóły poniżej

Skip to content