„Anatomia blokowisk” to cykl pięciu spotkań organizowanych przez Muzeum Współczesne Wrocław dotyczących problematyki osiedli z wielkiej płyty. W ich ramach zastanowimy się jakie są polskie blokowiska? Czy negatywne stereotypy znajdują jakieś przełożenie na faktyczne doświadczenie i jakość życia „na blokach”? Czy można zmienić ich społeczny wizerunek? Kolejne spotkania dotyczyć będą skali miasta, osiedla, w końcu budynku. Nasza uwaga początkowo koncentrować się będzie na aspektach dotyczących społeczeństwa ogólnie i przesuwać w kierunku interesu jednostek, które te blokowiska zamieszkują.

Cały cykl dotyczy człowieka w architekturze, dlatego został spersonifikowany. Anatomia blokowisk pozwala je głęboko przeskanować, zrozumieć ich strukturę DNA i zachodzące w ich organizmie procesy. Układ pokarmowy, oddechowy, krwionośny i nerwowy będą dla nas metaforycznym punktem odniesienia.

Blokowe DNA – 29 stycznia 2015.

Blokowiska są miejscem zamieszkania 40% polskiego społeczeństwa. Jak na nas wpłynęły? Czy zmieniły nasze zwyczaje? Jak ich lokalizacja oddziałuje na miasto i jego strukturę? Czy blokowiska są przestrzeniami wykluczenia? Czy proces suburbanizacji można wytłumaczyć zmęczeniem Polaków mieszkaniem w „betonowym mieście”? Nad odpowiedziami na te i inne pytania zastanowimy się w interdyscyplinarnym gronie:

– Iwona Borowik – socjolożka miasta,
– Piotr Szymański – planista, stypendysta kilku zachodnich uczelni. Doktorant Gospodarki Przestrzennej na PWr pod opieką prof. Zipsera
– Agata Gabiś – historyk sztuki, zainteresowana tematyką architektury okresu PRL, zwłaszcza blokowisk