CZUŁY SEJSMOGRAF – ROZMOWY WSPÓŁCZESNE. NARODOWA HOMOGENICZNOŚĆ

Punktem wyjścia do kolejnego spotkania w ramach cyklu Czuły Sejsmograf – rozmowy Współczesne będzie praca Artura Żmijewskiego Spojrzenie (2017).
 
Spojrzenie to niemy, czarno-biały zapis na kamerze 16 mm wizyty artysty w obozach dla uchodźców w Calais, Paryżu i Berlinie. Artysta filmuje imigrantów wegetujących w prymitywnych schronieniach. Wkracza do ich legowisk brutalnie naruszając intymność. W zamian daje im nowe buty i kurtki. Na plecach jednego z nich maluje białą farbą znak „X”, innemu daje miotłę i pokazuje jak jej używać. Ustawia ich przed kamerą jak obiekt badań antropologicznych. Oszczędny formalnie film, dla którego inspiracją były nazistowskie i sowieckie filmy propagandowe, próbuje – jak podkreśla sam autor – ukazać nienawistny język dominujący w debacie publicznej dotyczącej problemu postrzegania uchodźców.
 
Podczas dyskusji zastanowimy się, jakie czynniki wpływają na dyskurs i kształtowanie opinii publicznej dotyczącej uchodźców oraz które aspekty polskiej społecznej i narodowej tożsamości są w tych procesach ujawniane i konstruowane?
Jaką rolę w tym procesie odgrywają media i zakorzenione w zbiorowej świadomość stereotypy?
Czy sztuka / aktywność z obszaru kultury ma szansę przynieść wymierny efekt w debacie na ten temat?
 
 
Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy wraz z działaczką społeczną – Mariną Hulią oraz medioznawcą – Jackiem Wasilewskim.
 
Spotkanie poprowadzą kuratorzy MWW – Piotr Lisowski i Małgorzata Miśniakiewicz.
 
 
Marina Hulia
(ur. 1965) pisarka, poetka, działaczka społeczna, pedagożka. Rosjanka urodzona na terenie dzisiejszej Ukrainy, od 20 lat mieszkająca w Polsce. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz filologii rosyjskiej Państwowego Uniwersytetu w Czerkasach na Ukrainie. Pomysłodawczyni licznych projektów edukacyjnych i integracyjnych, była doradczyni ds. nauczania dzieci cudzoziemskich przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pomaga uchodźcom z Czeczenii, koczującym na dworcu w Brześciu, ubiegającym się o status uchodźcy w Polsce, prowadząc tam szkołę demokratyczną. Autorka książek: Aschab i kawałek pizzy (2011) oraz Recydywista (2018). Laureatka licznych wyróżnień w tym nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” (2013).
 
Jacek Wasilewski
(ur. 1975) socjolog, medioznawca, dziennikarz, pisarz. Pracownik Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, zajmujący się komunikacją społeczną, retoryką i językiem mediów oraz pracownik Instytutu Kultury i Komunikowania SWPS w Warszawie. Dokumentalista i scenarzysta programów telewizyjnych. Twórca kampanii reklamowych oraz kampanii edukacyjnych. Autor książek: Retoryka dominacji (2006), Prowadzeni słowami – retoryka motywacji w komunikacji publicznej (2008).
 
 
CZUŁY SEJSMOGRAF – ROZMOWY WSPÓŁCZESNE / PROGRAM CYKLU
 
— 22.08 (środa), godz.18.00
Kultura celebrycka

 
Punktem wyjścia będzie praca Douglasa Gordona
Self-Portrait of You + Me (David Bowie) (2007)
 
— 5.09 (środa), godz.18.00
Narodowa homogeniczność

 
Punktem wyjścia będzie praca
Artura Żmijewskiego Spojrzenie (2016–2017)
 
— 19.09 (środa), godz. 18.00
Obsesja zniszczenia

 
Punktem wyjścia będzie praca Gustava Metzgera
Model sztuki auto-destruktywnej (1960/2018)
 
 
Zakupy dzieł do kolekcji MWW
dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

https://kopiamuzeum.wambox.pl/home/wambox/domains/wambox.pl/public_html/kopiamuzeum/wp-content/uploads/2018/08/MKiDN-PL.jpg

Skip to content